.

Thứ bảy, 11/07/2020 -11:06 AM

Viện KSND thành phố Bắc Giang hoàn thành kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự năm 2019

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 và Quy chế phối hợp, trong tháng 10/2019, Viện KSND phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức trực tiếp kiểm sát, giám sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang 6 tháng cuối năm 2019.

Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang thời điểm từ 01/4/2019 đến 30/9/2019, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ nghiệp vụ thi hành án; việc ra các quyết định thi hành án, việc thu chi các khoản phí, lệ phí thi hành án, đồng thời tiến hành trực tiếp xác minh đối với một số trường hợp người phải thi hành án do Chi cục thi hành án ra quyết định về việc chưa có điểu kiện thi hành án tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Qua báo cáo và kết quả trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động thi hành án của Chi cục THADS trong thời điểm kiểm sát, Đoàn kiểm sát thấy rằng: So với 6 tháng đầu năm 2019 và với cùng kỳ 2018, số việc thi hành án được thụ lý giải quyết đều tăng cả về số việc và số tiền phải thi hành, một số việc có số tiền phải thi hành án lớn liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng tín dụng, các hợp đồng thế chấp tài sản để vay tiền thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân… . Về cơ bản, các hoạt động thi hành án đã được lãnh đạo và các Chấp hành viên thực hiện nghiêm túc, bảo đảm được quyền và ích hợp pháp của các bên, không có vi phạm nghiêm trọng. Kết quả thi hành án về việc và về tiền đều vượt chỉ tiêu của Ngành; hồ sơ, sổ sách thiết lập đầy đủ; công tác kế toán được thực hiện nghiêm túc; việc bảo quản  kho vật chứng đúng theo quy định của pháp luật… .

Qua kết quả kiểm sát cũng cho thấy, bên cạnh ưu điểm, Chi cục THADS thành phố vẫn còn một số vi phạm, thiếu sót cần khắc phục, đó là: Về trình tự, thủ tục thi hành án còn có vi phạm liên quan đến việc thông báo, niêm yết công khai các quyết định về thi hành án, về việc lập hồ sơ xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án; vi phạm thiếu sót trong việc thực hiện nghiệp vụ thi hành án như xác minh điều kiện thi hành án không bảo đảm thời gian, không lưu giữ kết quả ủy thác thi hành án, chưa kịp thời ban hành quyết định tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản…Cũng qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã phối hợp với Chi cục THADS rà soát, thống kê toàn bộ các khoản tiền, vật chứng còn tồn đọng đến ngày 30/9/2019 để phối hợp giải quyết dứt điểm trong năm 2019.

Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang đã ban hành kết luận, trong đó có kiến nghị yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS tổ chức kiểm điểm, khắc phục vi phạm đã được nêu trong Kết luận, đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm để tránh vi phạm tương tự./.

Chu Ngọc Linh- VKSND thành phố Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:15,997,410
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.235.22.210

    Thư viện ảnh