.

Thứ bảy, 11/07/2020 -12:11 PM

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang hoàn thành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết nguồn tin về tội phạm năm 2019

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang đã tiến hành cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang.

Đây là cuộc trực tiếp kiểm sát lần thứ 2 năm 2019 tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, trên cơ sở báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm thời điểm từ 01/5/2019 đến 30/9/2019,Đoàn kiểm sát với sự tham gia của Thường trực MTTQ thành phố đã tiến hành kiểm tra sổ sách, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến nội dung kiểm sát, kết quả cho thấy: Nhìn chung, việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đã được lãnh đạo Cơ quan điều tra chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt trên 85%, một số vi phạm, thiếu sót đã được Viện kiểm sát kiến nghị, kết luận trước đó cơ bản đều đã được khắc phục, công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đúng luật, bảo đảm việc giải quyết các tin báo đúng quy định. Bên cạnh đó, kết quả trực tiếp kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm, thiếu sót cần khắc phục, đó là: Một số tin báo có vi phạm về trình tự, thủ tục tiếp nhận và thực hiện các hoạt động thông báo cho Viện kiểm sát; một số tin báo có nội dung đơn giản, nhưng Điều tra viên được phân công không tích cực thực hiện các hoạt động kiểm tra, xác minh; việc chuyển tài liệu điều tra theo khoản 5 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự chưa đầy đủ… .

Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã ban hành kết luận, trong đó kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công anthành phố chấn chỉnh những thiếu sót, khắc phục vi phạm đã được nêu trong Kết luận./.

Hoàng Văn Đĩnh- VKSND TP Bắc Giang

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:15,997,896
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.235.22.210

    Thư viện ảnh