.

Thứ bảy, 24/08/2019 -21:36 PM

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa kết thúc kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, vừa qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo và hồ sơ, tài liệu của đơn vị được kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa nhận thấy: Trong thời điểm kiểm sát, về cơ bản Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, như: Thiết lập cơ bản đầy đủ các hồ sơ cũng như hệ thống sổ sách; việc giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm có căn cứ, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Các quyết định giải quyết đơn đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên qua đợt kiểm sát trực tiếp cũng đã phát hiện một số vi phạm trong việc tiếp nhận và giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm như: Chậm ra Quyết định phân công giải quyết tin báo, tố giác; chậm giao Quyết định phân công giải quyết tin báo, tố giác cho Viện kiểm sát; hồ sơ không lưu giữ đầy đủ biên bản giao nhận tài liệu cho Viện kiểm sát. Một số vụ việc Cơ quan điều tra còn chậm trong việc xác minh giải quyết…

Đối với việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đã phát hiện một số vi phạm như: Phân loại xử lý đơn không chính xác dẫn đến chuyển đơn không đúng, kéo dài thời gian giải quyết; việc thiết lập hồ sơ đơn chưa đầy đủ, hồ sơ đã tuy đã kết thúc nhưng chưa đóng dấu, đánh số bút lục, sử dụng mẫu biên bản không đúng, hồ sơ không có báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của người được phân công xác minh. Ngoài ra còn  bị nhầm lẫn tên, thời gian phân công và thụ lý giải quyết… Chưa kịp thời gửi các Quyết định giải quyết đơn cho Viện kiểm sát để thực hiện chức năng kiểm sát…

Kết thúc đợt kiểm sát, Viện KSND huyện Hiệp Hòa đã ban hành kết luận đồng thời kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm mà Viện kiểm sát đã nêu. Các nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát đã được đơn vị được kiểm sát  tiếp thu, thực hiện.

Nguyễn Thị Hồng Nhung- VKSND huyện Hiệp Hòa

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:11,853,681
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.205.176.100

    Thư viện ảnh