.

Thứ tư, 19/06/2019 -07:42 AM

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự VKSND tỉnh Bắc Giang trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (phòng 11) - Viện KSND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản là phối hợp với Viện KSND cấp huyện trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự cùng cấp và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang về một số nội dung trọng tâm khi tiến hành trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự năm 2018 đó là kiểm sát việc quản lý, thanh toán về tiền nghiệp vụ thi hành án dân sự. Từ ngày 08/11/2018 đến hết ngày 28/12/2018, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Viện KSND huyện Hiệp Hòa trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa theo Quyết định số 162/QĐ - VKS ngày 23/10/2018 và Quyết định gia hạn số 179/ QĐ - VKS ngày 28/11/2018của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang.

Sau khi nghe Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa trình bầy báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự thời điểm từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/9/2018, Đoàn trực tiếp kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách thụ lý việc thi hành án; việc theo dõi, sử dụng, bảo quản vật chứng; việc ra các quyết định về thi hành án; việc cưỡng chế, kê biên tài sản thi hành án; kiểm sát các chứng từ liên quan đến việc thu chi các khoản tiền nghiệp vụ thi hành án…; toàn bộ hồ sơ đã kết thúc thi hành án, hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án và hồ sơ đang tổ chức thi hành.

Hình ảnh tại buổi trực tiếp kiểm sát

Đoàn kiểm sát tiến hành làm việc với bộ phận kế toán nghiệp vụ của Chi cục thi hành án; qua kiểm tra tại bản cân đối tài khoản do đơn vị cung cấp đã có một số tài khoản (TK 1111, 112, 311, 331, 333, 335, 336, 343) có sự chênh lệch về số liệu trên bảng cân đối giữa năm 2017 chuyển sang năm 2018. Xác định về nguyên nhân về việc chênh lệch số liệu do kế toán nghiệp vụ của Chi cục thi hành án chưa cập nhật đầy đủ các chứng từ vào phần mền kế toán hoặc cập nhật có sai sót. Để xác định cụ thể tổng số tiền nghiệp vụ thi hành án (thu, chi và thanh toán) năm 2018 của Chi cục thi hành án có thực hiện bảo đảm, đúng theo quy định thì kế toán  nghiệp vụ của Chi cục thi hành án phải vào toàn bộ các phiếu thu, chi tiền mặt, tiền gửi, tiền nộp ngân sách nhà nước theo đúng các quyết định thi hành án thì mới xác định được việc có sự chênh lệch về số tiền nghiệp vụ thi hành án không. Đến ngày 27/11/2018 bộ phận kế toán mới nhập lại được chứng từ thu, chi, nhập, xuất và các chứng từ phát sinh hết tháng 11/2017, hiện còn 10 tháng của năm 2018 chưa nhập.

Qua trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang kết luận Chi cục thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa có những vi phạm, thiếu sót như sau:

1. Vi phạm về thu, chi, thanh toán tiền nghiệp vụ thi hành án và chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án (có 03 vi phạm), cụ thể: Vi phạm việc chấp hành Luật kế toán, chế độ kế toán; Hạch toán, báo cáo tổng số tiền nghiệp vụ thi hành án còn tồn tính đến ngày 30/9/2018 chưa chính xác và vi phạm về việc chậm xử lý gửi tiền đã thu được vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước còn tồn tại quỹ đến ngày 30/9/2018.

2. Vi phạm trong việc sử dụng, bảo quản sổ thi hành án dân sự;

3. Vi phạm phát hiện trong một số hồ sơ thi hành án đã kiểm sát (19 vi phạm) như: Vi phạm về việc tiến hành xác minh điều kiện thi hành án; việc thông báo phân chia tài sản và kê biên tài sản để thi hành án; vi phạm khi ra quyết định về việc đình chỉ thi hành án; quyết định hoãn thi hành án; quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án; quyết định tiếp tục thi hành án; vi phạm trong việc tổ chức thi hành án; vi phạm về tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu....

4. Vi phạm trong việc cung cấp thông tin chưa đầy đủ về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

5.Vi phạm trong việc xử lý tài sản, bán tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu của phòng Tài chính kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa.

Về nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót nêu trên doquá trình tổ chức thi hành án còn có cán bộ, Chấp hành viên tinh thần trách nhiệm chưa cao, thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ các quy định về thi hành án dân sự;kế toán nghiệp vụ thi hành án thực hiện chưa nghiêm túc, đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật về nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự và Luật kế toán hiện hành; chưa sâu sát trong việc kiểm tra, xử lý thông tin, số liệu kế toán và tình hình quản lý tiền, tài sản, tang vật trong quá trình thi hành án tại đơn vị;Lãnh đạo Chi cục thi hành án trong công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ chư­a sâu sát; việc hướng dẫn, kiểm tra về kế toán nghiệp vụ thi hành án của cơ quan chủ quản cấp trên chưa thường xuyên, cụ thể, sát saovà công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự của Viện KSND huyện Hiệp Hòa còn chưa thường xuyên, chặt chẽ nên không kịp thời phát hiện được thiếu sót, vi phạm để yêu cầu sửa chữa, khắc phục.

Kết thúc cuộc trực tiếp kiểm sát, ngày 27/11/2018 Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã mời đồng chí Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang cùng thông qua dự thảo kết luận về những nội dung thiếu sót, vi phạm nêu trên; Cùng ngày Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang khắc phục những thiếu sót, vi phạm đoàn trực tiếp kiểm sát đã phát hiện. Riêng đối với những vi phạm được phát hiện thông qua kiểm sát về thu, chi tiền nghiệp vụ thi hành án; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang kiến nghị với Cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang để tổ chức, thực hiện việc kiểm tra kế toán nghiệp vụ thi hành án theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 91/2010/TT - BTC, ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tăng cường pháp chế trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh và là một trong những biện pháp tích cực để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc Hội; Kế hoạch công tác số 02/KH-VKS ngày 15/01/2018 của Viện KSND tỉnh Bắc Giang năm 2018 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang./.

Nguyễn Thị Thủy- Phòng 11

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:11,276,598
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:52.91.39.106

    Thư viện ảnh