.

Thứ hai, 23/09/2019 -13:51 PM

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai kế hoạch công tác năm 2019

 | 

Ngày 11/01/2019, VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019; đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng, nghiệp vụ, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp và kiểm tra viên. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đến điểm cầu của 10 Viện kiểm sát huyện, thành phố.

Đồng chí Vũ Mạnh Thắng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; đ/c Nguyễn Xuân Hồng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh trình bày tóm tắt dự thảo Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2019. Theo kế hoạch công tác năm 2019, ngành Kiểm sát Bắc Giang quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng đồng bộ các khâu công tác, đồng thời thực hiện tốt một số nội dung như: 

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và của Ngành, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2019 là: “Nâng cao thực chất, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội về phạm và kiến nghị khởi tố; việc đề ra yêu cầu điều tra; quản lý chặt chẽ án tạm đình chỉ; thực hiện hiệu quả quyền yêu cầu và đề ra quan điểm giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động; tạo sự chuyển biến đột phá ở cả hai cấp trong việc phát hiện và kiến nghị phòng ngừa với các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành”Bên cạnh đó, dự thảo kế hoạch công tác cũng đã xác định rõ nội dung các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu nghiệp vụ cần phải thực hiện và đặc biệt là đã đề ra cácbiện pháp, giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng toàn diện các khâu công tác; khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm 2018; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Hình ảnh tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang

Trong phần thảo luận do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Viện trưởng thường trực Viện KSND tỉnh điều hành. Hội nghị đã nghe 10 ý kiến tham luận của đại diện lãnh đạo các đơn vị; các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với dự thảo kế hoạch công tác đồng thời các đại biểu cũng đưa ra ý kiến làm rõ hơn các nhiệm vụ, mục tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Viện trưởng VKSND tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị với chất lượng cao; đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng kết công tác thi đua năm 2018, VKSND tỉnh Bắc Giang vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua xuất sắc ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018” và nhiều danh hiệu khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân.

Tiếp tục phát huy những thành tích trên, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã tổ chức Lễ ký giao ước thi đua năm 2019 giữa Viện kiểm sát các huyện, thành phố và các Phòng chức năng, nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng khâu công tác, nhất là khâu công tác được xác định là đột phá theo hướng thực chất, bền vững; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác với tinh thần quyết tâm cao nhất, giải pháp sáng tạo nhất, về đích sớm nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác theo Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2019.

Lãnh đạo VKSND tỉnh chứng kiến Lễ ký giao ước thi đua năm 2019 giữa các Phòng và VKSND cấp huyện

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ngô Hồng Lan- VPTH

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:12,236,412
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:100.26.182.28

    Thư viện ảnh