.

Thứ hai, 17/02/2020 -19:19 PM

Giới thiệu

1. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 2. Viện kiểm sát kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. 3. Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương mình. 4. Các Viện kiểm sát quân sự thực hành

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:14,022,629
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.94.202.172

    Thư viện ảnh