.

Thứ hai, 17/02/2020 -20:37 PM

Giới thiệu

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 9 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau:  Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng dân sự. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau: Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, h
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 8 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau:  Thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đúng luật định. Thường kỳ hoặc bất thường kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam; kiểm tra hồ sơ tài liệu của cơ quan cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm tạm giữ, tạm giam, quản lý gi
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 7 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau:  Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử. Tham mưu đề xuất với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định hình sự của Toà án nhân dân các
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 1 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau:  Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự các tội về an ninh, ma túy do cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang điều tra; Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự các tội về an ninh, ma túy do Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử và các vụ án do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử; Kiểm sát việc giải quyết về tin báo tố gi
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 2 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau:  Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự các tội về trật tự xã hội do cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang điều tra; Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự các tội về trật tự xã hội do Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử và các vụ án do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử; Kiểm sát việc giải quyết về tin báo tố gi
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng 3 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau:  Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về môi trường và các tội phạm về sở hữu;      Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các
1. Giới thiệu Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang. Đảng bộ tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh. Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các mặt
    Đồng chí VŨ MẠNH THẮNG - Viện trưởng Số ĐTCQ:  0240.3.555379 - Số di động: 0977851.666 Email: thangvm_vksnd@bacgiang.gov.vn     Đồng chí NGUYỄN XUÂN HÙNG - Phó Viện trưởng Số ĐTCQ: 0240.3.854727 - Số di động: 0915275.666 Email: hungnx_vksnd@bacgiang.gov.vn     Đồng chí NGUYỄN VĂN LƯỢNG - Phó Viện trưởng Số ĐTCQ:  0240.3.854527 - Số di động: 0912352744 Email: luongnv_vksnd@bacgiang.gov.vn     Đồng chí NGUYỄN XUÂN HỒNG - Phó Viện trưởng Số ĐTCQ: 02403.854651 -

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:14,023,202
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.94.202.172

    Thư viện ảnh