.

Thứ ba, 07/04/2020 -05:03 AM

60 năm thành lập ngành KSND

Ngày 15/01/2020, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-VKSTC về tổ chức thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân, thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”. Theo đó, Trang tin điện tử VKSND tỉnh Bắc Giang đăng toàn văn Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Thông tin, tuyên truyền về lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:14,675,757
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.232.188.251

    Thư viện ảnh