.

Chủ nhật, 12/07/2020 -08:05 AM

VKSND thành phố tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 | 

Ngày 28/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đối với ngành Kiểm sát, việc thực hiện Chỉ thị sẽ khẳng định và phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong công tác này.

Trước khi có Chỉ thị số 18-CT/TU, toàn ngành Kiểm sát Bắc Giang đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ ngày 16/3/2020 của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác đột phá năm 2020, trong đó có nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết tin báo. Chỉ thị số 18-CT/TU một lần nữa khẳng định để nâng cao chất lượng công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực không chỉ của các cơ quan Công an, Viện kiểm sát mà rất cần sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, cùng với sự phối hợp của các cấp, các ngành và Nhân dân.

Với đặc điểm là địa phương có mật độ dân số đông, địa bàn phức tạp, hoạt động kinh tế đa dạng... thành phố Bắc Giang vẫn là đơn vị có số lượng tin báo thụ lý hàng năm lớn nhất tỉnh, nhiều tin báo phức tạp và có liên quan đến các vấn đề nóng như: hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức “boongke”, gây thương tích có đông người tham gia... . Xuất phát từ yêu cầu đó, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TU, Thường trực Thành ủy đã giao VKSND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu của Chỉ thị và tình hình thực tiễn của địa phương.

Căn cứ vào nội dung của Chỉ thị số 18-CT/TU, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, VKSND thành phố đã tổng hợp, tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện với các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Mục đích, yêu cầu: Nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các địa phương, đơn vị đối với công tác này, bảo đảm mọi hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua hoạt động quản lý Nhà nước, phản ánh của tổ chức, cá nhân phải được chuyển đến CQĐT, Viện kiểm sát xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác phối hợp trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Phải gắn trách nhiệm của từng cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và việc phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tin báo nói riêng; xác định nhiệm vụ này là công việc trọng tâm, cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo.

- UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện, thông tin những vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; quan tâm công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng, chỉ đạo thực hiện việc cung cấp tài liệu, hồ sơ có liên quan để giải quyết tin báo; chỉ đạo Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thực hiện các hoạt động định giá bảo đảm khách quan, chính xác và kịp thời; tiếp tục bố trí thời gian nghe Công an thành phố báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn theo quy định; kiến nghị với Cơ quan điều tra Công an thành phố, VKSND thành phố khởi tố những vụ việc đã rõ dấu hiệu tội phạm để xử lý theo quy định.  

- Công an thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đội nghiệp vụ thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 20/12/2017 của liên ngành Trung ương và Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an. Tổ chức lực lượng và áp dụng ngay các biện pháp điều tra cần thiết để xác minh, làm rõ các vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng, các vụ cố ý gây thương tích đông người tham gia, các vụ việc xâm hại tình dục, các tội phạm liên quan đến trẻ em,... ; phối hợp chặt chẽ với VKSND thành phố tổ chức phân loại, đánh giá chứng cứ ngay từ đầu. Tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm đối với lực lượng công an các phường, xã về nghiệp vụ, kỹ năng trong tiếp nhận, thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh ban đầu; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện nghiêm công tác bảo vệ người tố giác theo đúng quy định của pháp luật.

- VKSND thành phố tăng cường công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo ngay từ đầu; bảo đảm 100% tin báo phải được thụ lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; chủ trì việc đối chiếu kết quả thụ lý, giải quyết tin báo với Cơ quan điều tra; kịp thời trao đổi ý kiến, tổ chức hội nghị liên ngành hoặc báo cáo ngành dọc cấp trên cho ý kiến đối với những tố giác về tội phạm phức tạp, chưa thống nhất được quan điểm giải quyết. Định kỳ hằng quý, phối hợp với Công an thành phố đánh giá kết quả giải quyết tin báo, tổng hợp báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy tại hội nghị giao ban với các cơ quan khối Nội chính. Ban Thường vụ Thành ủy giao VKSND thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành của thành phố xây dựng Quy chế phối hợp để thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TU và Kế hoạch này theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

- Đảng ủy, UBND các phường, xã tăng cường công tác chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương thông qua việc ban hành nghị quyết chuyên đề, hội nghị giao ban,...; hằng tuần, cấp ủy nghe Trưởng Công an phường, xã báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, xác minh; có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin của cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi phạm pháp luật, tội phạm khi các cơ quan tố tụng có yêu cầu.

- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng trong việc xử lý các vụ việc có đối tượng là cán bộ, đảng viên bị tố giác, kiến nghị khởi tố hoặc có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Đảng; tạo điều kiện để các cơ quan tố tụng thi hành các quyết định tố tụng liên quan đến cán bộ, đảng viên kịp thời, đúng quy định (nếu có).

- Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vận động các hội viên, đoàn viên và Nhân dân nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; cử đại diện tham gia trực tiếp kiểm sát việc giải quyết báo của VKSND thành phố đối với các đơn vị có liên quan; tăng cường công tác giám sát trực tiếp các hoạt động giải quyết tin báo của các cơ quan có thẩm quyền.

- HĐND thành phố tăng cường các hoạt động giám sát theo chuyên đề công tác thi hành pháp luật nói chung và kết quả công tác giải quyết tin báo nói riêng đối với các đơn vị, địa phương có liên quan thông qua các hoạt động giám sát trực tiếp hoặc qua báo cáo định kỳ.

- Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm với cơ quan có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền giải tin báo khi có yêu cầu.

Kế hoạch đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua ngày 27/5/2020./.

Nguyễn Trường Th- VKSND thành phố Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:16,007,267
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.234.241.200

    Thư viện ảnh