.

Thứ ba, 07/07/2020 -03:13 AM

Hỏi về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại?

 | 

<>Hỏi

Năm 2017, bố tôi có vay Ngân hàng X 80.000.000đ. Năm 2018, bố tôi mất do đột quỵ và không để lại di chúc. Trước khi mất, bố tôi vẫn còn nợ ngân hàng 50.000.000đ (gồm cả gốc và lãi). Vậy, nếu Ngân hàng X đòi nợ thì tôi có phải chịu trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng đối với khoản tiền vay của bố tôi hay không?

Nguyễn Văn H - huyện Tân Yên

<>Trả lời có tính chất tham khảo

Bộ luật dân sự năm 2015, trong đó có các quy định:

Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.

...

Điều 614. Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế

Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...”

Với nội dung bạn hỏi, đối chiếu các quy định đã viện dẫn nêu trên, thấy rằng do giữa bố bạn và Ngân hàng X đã xác lập hợp đồng vay tài sản (tiền). Bố bạn là bên vay tài sản là người phải có trách nhiệm trả tiền cho Ngân hàng khi đến hạn. Do khi chưa trả hết tiền cho Ngân hàng bố bạn đã mất. Nên kể từ thời điểm bố bạn mất, những người được hưởng thừa kế di sản do bố bạn để lại có các quyền, nghĩa vụ tài sản do bố bạn để lại.

Nếu bố bạn chết có để lại di sản thì những người được hưởng thừa kế di sản (trong đó có bạn) phảicó trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng trong phạm vi di sản bố bạn để lại.

Nếu bố bạn không có di sản để lại thì bạn không phải có trách nhiệm trả tiền cho Ngân hàng./.

Nguyễn Thị Dương Quỳnh - VKSND huyện Tân Yên

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:15,945,572
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.235.74.77

    Thư viện ảnh