.

Thứ bảy, 11/07/2020 -11:55 AM

Hỏi về quyền yêu cầu thi hành án

 | 

<>Hỏi

Ngày 10/7/2015, Tòa án nhân dân huyện Tân Yên đã ra quyết định công nhận việc thuận tình ly hôn giữa tôi và anh Nguyễn Văn T đồng thời công nhận sự thỏa thuận giữa tôi và anh T là: tôi tiếp tục nuôi dưỡng  con chung là cháu Nguyễn Thanh H sinh ngày 19/10/2009. Anh Nguyễn Văn T đưa tiền cho tôi để cấp dưỡng nuôi cháu H là 1.000.000 đồng/tháng. Thời điểm cấp dưỡng nuôi con chung vào ngày 20 hàng tháng, kể từ ngày 20/7/2015 đến khi con chung tròn 18 tuổi. Hàng tháng từ 20/7/2015 đến 20/4/2017 Anh Nguyễn Văn T đã tự nguyện đưa tiền cấp dưỡng nuôi con cho tôi để cùng với tôi nuôi dưỡng cháu H. Tuy nhiên từ tháng 5/2017 đến nay anh T không đưa tiền cấp dưỡng nuôi con chung cho tôi. Tôi đã nhiều lần bảo anh T đưa tiền cấp dưỡng nuôi con chung cho tôi nhưng anh T không thực hiện. Vậy nay tôi có quyền yêu cầu anh T phải thi hành quyết định của Tòa án tiếp tục đưa tiền cho tôi để cấp dưỡng nuôi con chung không? tôi phải làm như thế nào?

                                                                          Chị Nguyễn Thị M- Huyện Tân Yên

<>Trả lời có tính chất tham khảo

Tại Điều 7 Luật Thi hành án dân sự quy định người được thi hành án có quyền:

“a) Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định trong Luật này;...”

Tại khoản 1 điều Điều 30 Luật thi hành án dân sự cũng quy định:

“1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.”

Như vậy, chị có quyền yêu cầu anh T tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi cháu H. Để yêu cầu anh T tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đối với cháu H chị cần nộp đơn yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Yên ra quyết định thi hành án đối với việc yêu cầu anh T tiếp tục thi hành nghĩa vụ cấp dưỡng của anh T với con chung của chị và anh T.

Theo điều 31 Luật thi hành án dân sự đơn yêu cầu của chị cần có các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

đ) Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có.

e) Ngày, tháng, năm làm đơn;

g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

Nguyễn Thị Huệ- VKSND huyện Tân Yên

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:15,997,775
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.235.22.210

    Thư viện ảnh