.

Thứ năm, 01/10/2020 -12:13 PM

Bắc Giang triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19.

 | 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 3395/UBND-KGVX về việc triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19.

Các cá nhân, tổ chức truy cập vào https://www.bluezone.gov.vn để cài đặt ứng dụng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nếu có điện thoại thông minh thì phải thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone. Cơ quan, đơn vị cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng.

Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục và nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn hướng dẫn học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone và hướng dẫn, cài đặt cho người thân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các nhà hàng, khách sạn,... trên địa bàn tỉnh phổ biến, khuyến nghị các khách hàng cài đặt ứng dụng Bluezone; khuyến khích các đơn vị quảng cáo ngoài trời hỗ trợ tuyên truyền cho ứng dụng trên màn hình quảng cáo ngoài trời.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cài đặt ứng dụng Bluezone khi đến khám, chữa bệnh.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải phổ biến, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone cho hành khách tại các bến xe, bến bãi, nhà ga...

Sở Công Thương chỉ đạo các trung tâm thương mại, các chợ... thuộc phạm vi quản lý; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp; Ban Quản lý các Khu công nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone cho tất cả người lao động tại đơn vị mình. Khuyến khích các doanh nghiệp triển khai Poster, chiếu bảng điện tử ở các nơi công cộng hỗ trợ tăng thời lượng hiển thị nội dung tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn vận động, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và dán poster hướng dẫn cài đặt, sử dụng tại khu vực bộ phận một cửa, nhà sinh hoạt văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức đưa tin tuyên truyền về việc sử dụng ứng dụng Bluezone và định kỳ nhắc lại. Tổ chức hướng dẫn, cung cấp tài liệu cài đặt ứng dụng đến các cơ quan, đơn vị, người dân; triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và dán nơi công cộng, điểm đông người; bản điện tử chiếu ở các bảng điện tử trong thang máy và các địa điểm công cộng. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tin nhắn, thông báo cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại người dân trong tỉnh; thời gian nhắn tin bắt đầu từ ngày 03/8/2020.

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên địa chỉ:

https://www.bluezone.gov.vn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai và thực hiện nghiêm các nội dung trên...

xem chi tiết văn bản tại đây

Nguồn: Dương Thủy - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:16,916,228
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.207.106.142

    Thư viện ảnh