.

Thứ bảy, 30/05/2020 -08:28 AM

Chi bộ VKSND huyện Hiệp Hòa tổ chức thành công đại hội

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 81- KH/HU ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa, chiều ngày 20/5/2020 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Về dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo đại hội của Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa, với sự tham gia đông đủ toàn thể 11 đồng chí là đảng viên chính thức trong chi bộ.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng- trình bày Báo cáo chính trị và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung- đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ Viện KSND huyện Hiệp Hòa có tổng số 11 đảng viên. Trong đó có  10 đồng chí có trình độ cử nhân luật; 01 đồng chí có trình độ cử nhân kế toán. Về trình độ Lý luận chính trị: 03 cao cấp; 03 trung cấp và 05 sơ cấp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có sự biến động về công tác tổ chức nhưng Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang và Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa. Đồng thời phát huy sự đoàn kết, nhất trí, chi bộ đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đạt được mục tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ trước đã đề ra.

Nhờ sự sáng suốt trong lãnh đạo công tác chuyên môn của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đơn vị đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, tiêu biểu năm 2016, 2018 được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa” cấp huyện và cấp tỉnh (năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 09 năm liền đạt cơ quan văn hóa). Đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên cũng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận như: 08 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơs” trong các năm từ 2015 - 2019; 09 đồng chí được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen trong các phong trào thi đua ngắn hạn và nhiều giấy khen của Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí trong đơn vị đều được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Đối với Chi bộ hàng năm đều đạt danh hiệu  Chi bộ "Trong sạch vững mạnh". Tổ chức Công đoàn nhiều năm liền đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh được Liên đoàn lao động huyện tặng Giấy khen, các năm 2016, 2017, 2019 được Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen.

Đ/c Nguyễn Quốc Hùng- Huyện ủy viên  ặng hoa chúc mừng Chi ủy mới

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên luôn có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng. Chi bộ luôn triển khai học tập kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua các cuộc họp cơ quan hàng tuần, các cuộc họp Chi bộ hàng tháng như: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XVIII của tỉnh, Đại hội của Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXIII... Đặc biệt, tất cả các Nghị quyết, Chỉ thị... về hoạt động tư pháp được Chi bộ quán triệt, triển khai kịp thời, sâu sắc đến từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Quá trình tổng kết việc thực hiện các văn bản này cũng được Chi bộ tổ chức thường xuyên trên tinh thần thẳng thắn, khách quan, từ đó đã tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy trong việc lãnh chỉ đạo hoạt động tư pháp. Ngoài ra, Chi bộ luôn có kế hoạch và chỉ đạo cán bộ đảng viên tham gia đầy đủ vào các hoạt động học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Nhờ công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng tốt, chi bộ đã tạo sựchuyển biến tích cực trong cơ quan, không có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, không xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực; không có đảng viên nào vi phạm những điều đảng viên không được làm;

Chi bộ đã phối hợp với chính quyền, Viện kiểm sát cấp trên làm tốt công tác tổ chức cán bộ, trong đó, tập trung làm tốt  việc giáo dục Đảng viên, duy trì quy chế, nội quy và trật tự nội vụ được thực hiện triệt để nhằm xây dựng tổ chức Đảng "trong sạch, vững mạnh" và xây dựng chế độ công vụ " chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động". Hằng năm, Chi bộ  phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch công tác phân công, phân nhiệm ở từng khâu công tác cho phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường của từng cán bộ, đảng viên.

Chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật, đổi mới tư duy, phát huy tính năng động, sáng tạo trong hoạt động. Chi bộ cũng phối hợp với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên để xây dựng phong trào thi đua, 100% các đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm tập thể Công đoàn đều được công nhận là Công đoàn vững mạnh xuất sắc, 100% Đoàn viên trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn đều tham gia sinh hoạt và đều được phân loại Đoàn viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ chú trọng việc tổ chức học tập theo chuyên đề; thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh hc tp vààm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ Viện KSND huyện Hiệp Hòa đã  lồng ghép nội dung trên trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan; gắn kết với chức trách, nhiệm vụ của từng bộ phận và những tiêu chí đạo đức nghề nghiệp của ngành.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh  đã tạo chuyển biến rõ nét trong từng công chức, đảng viên, nhất là trong rèn luyện đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, chấp hành giờ giấc làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

Chi bộ đã xây dựng các chuyên đề phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao của từng cá nhân đảng viên và công tác nghiệp vụ chuyên môn của ngành để cán bộ, Đảng viên đưa ra các quan điểm, nghiêm túc phê bình và tự phê bình những vấn đề chưa làm được. Từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị đạt được những kết quả trên là nhờ chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, sự Lãnh đạo của Huyện ủy Hiệp Hòa, sự phối kết hợp của các ban, ngành trong huyện, đặc biệt giữa các ngành trong khối Nội chính. Bên cạnh đó, phải kể đến sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, Đảng viên trong đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến những tồn tại thiếu sót và đúc rút ra được những bài học kinh nghiệm. Đồng thời đã đề ra phương huớng, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ động triển khai sâu rộng việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến từng cán bộ, đảng viên gắn với chức năng của ngành. Nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII của Đảng).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí đại diện tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Đại hội, ghi nhận công tác tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, báo cáo- tài liệu được chuẩn bị công phu. Đồng thời, đồng chí  đã biểu dương và ghi nhận Chi bộ Viện kiểm sát là một trong những Chi bộ có truyền thống nhiều năm liền là Chi bộ trong sạch vững mạnh. Tuy đặc thù của ngành là khối lượng công việc nhiều nhưng công tác Đảng  những năm gần đây đã được đồng chí Bí thư Chi bộ chú trọng và quan tâm. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, xác định rõ hơn vai trò của Chi bộ, nêu cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của ngành dọc cấp trên và cấp ủy chính quyền địa phương giao cho.

Cũng tại Hội nghị các đồng chí Đảng viên tham dự đã sôi nổi thảo luận đóng góp vào báo cáo chính trị và phương hướng của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội, 100% đảng viên tham dự nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ với những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã được nêu trong báo cáo chính trị, thể hiện được ý chí và nguyện vọng của toàn chi bộ với quyết tâm thực hiện Nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới của nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu ra Chi ủy khóa mới và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Chi bộ để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau một thời gian chuẩn bị với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, với tinh thần làm việc nghiêm túc và ý thức trách nhiệm cao của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ và theo đúng Điều lệ, Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước phát triển mới trên cơ sở kế thừa truyền thống tự hào của Chi bộ./.

Dương Thị Minh Hiếu- Viện KSND huyện Hiệp Hòa

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:15,470,841
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.231.220.225

    Thư viện ảnh