nhiệt liệt chào mừng 90 năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ( 3/2/1930 - 3/2/2020) !

Thứ tư, 22/01/2020 -18:51 PM

Viện KSND huyện Lạng Giang kết thúc đượt kiểm sát trực tiếp về thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2019

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 và Kế hoạch số 725/KH-VKS-THADS ngày 01/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang về trực tiếp kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm. Từ ngày 16/10/2019 đến ngày 29/10/2019, Viện KSND huyện Lạng Giang trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang. Đoàn kiểm sát do đồng chí Ngô An Tâm- Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Lạng Giang làm trưởng đoàn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự thời điểm từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/9/2019, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra việc xác minh, đôn đốc giải quyết thi hành án, phân loại điều kiện thi hành án, việc hoãn, chưa có điều kiện, uỷ thác, đình chỉ; việc cưỡng chế, kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản thi hành án; việc thu quản lý thu, chi tiền nghiệp vụ thi hành án.

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Kết quả kiểm sát cho thấy: Trong thời điểm kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang đã cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi hành án. Đối với những vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương đều có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang; công tác phối hợp với Viện kiểm sát để đối chiếu số liệu thi hành án, đề nghị xét miễn, giảm thi hành án được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Đặc biệt, việc rà soát, phân loại án chưa có điều kiện thi hành được đơn vị thực hiện tương đối tốt, đảm bảo tất cả các việc hoãn, chưa có điều kiện, đình chỉ thi hành án đều có căn cứ đảm bảo đúng quy định. Việc quản lý thu, chi tiền nghiệp vụ thi hành án cơ bản thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, qua kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát cũng đã phát hiện một số tồn tại, thiếu sót như: Vi phạm về việc tổ chức thi hành án còn để kéo dài không xác minh, đôn đốc kịp thời, còn nhiều hồ sơ Chấp hành viên không tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nhiều hồ sơ đã đủ điều kiện xét miễn khoản thu nộp ngân sách nhà nước nhưng Chấp hành viên không làm thủ tục đề nghị xét miễn theo quy định... Và một số vi phạm trong quản lý, thu chi tiền nghiệp vụ thi hành án như: Sử dụng mẫu chứng từ và lưu chứng kế toán không đúng, việc nghi Biên lai thu tiền còn hiện tượng tẩy, xóa, một vài khoản thu tiền tạm ứng án phí còn nộp chậm theo quy định. Nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót trên một phần do số lượng việc thi hành án ngày càng nhiều, địa bàn rộng, đội ngũ cán bộ, Chấp hành viên chưa đáp ứng yêu cầu thực tế công tác thi hành án dân sự. Ngoài ra cán bộ, Chấp hành viên thực hiện công tác thi hành án dân sự ý thức trách nhiệm còn hạn chế, lãnh đạo đơn vị thiếu đôn đốc, kiểm tra đối với cán bộ, Chấp hành viên nên chưa phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm như đã nêu trên, Kế toán nghiệp vụ thi hành án chưa đầu tư nhiều thời gian để nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về kế toán nghiệp vụ thi hành án.

Kết thúc đợt kiểm sát, Viện KSND huyện Lạng Giang đã ban hành kết luận  đồng thời kiến nghị yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm để công tác thi hành án dân sự ngày càng tốt hơn đúng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự tại Chỉ thị số 09/CT/TU ngày 13/3/2017./.

Dương Văn Tùng- VKSND huyện Lạng Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:13,760,113
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.175.201.14

    Thư viện ảnh