.

Thứ bảy, 24/08/2019 -21:13 PM

Viện KSND Tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến công tác kiểm sát Thi hành án dân sự, hành chính năm 2018

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018”, Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính” của Viện tr­ưởng Viện KSND tối cao; Kế hoạch về tổ chức hội nghị, hội thảo năm 2018 của Viện KSND tỉnh Bắc Giang trong đó có nội dung giao cho Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (P11) tham mưu Lãnh đạo viện tổ chức hội nghị tập huấn rút kinh nghiệm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính. Sáng ngày 30/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 cho cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính cấp huyện.

Hình ảnh tại điểm cầu Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Tại điểm cầu của Viện KSND tỉnh Bắc Giang gồm có: Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Viện Trưởng thường trực Viện KSND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị; Lãnh đạo, Kiểm sát viên P11 và đại diện Lãnh đạo văn phòng.

Tại điểm cầu của Viện KSND cấp huyện: Đồng chí Lãnh đạo phụ trách, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.

Hội nghị tập huấn nhằm rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát thi hành án dân sự thông qua các cuộc trực tiếp kiểm sát tập trung theo đợt để làm rõ số tiền về nghiệp vụ thi hành án còn tồn chuyển kỳ sau của Chi cục thi hành án dân sự cùng cấp. Đồng thời quán triệt cho cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính một số kỹ năng kiểm sát, những khó khăn vướng mắc và những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính. Trên cơ sở quán triệt những nội dung tập huấn, tạo điều kiện cho cán bộ, Kiểm tra viên,  Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự cập nhật kiến thức, tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Ảnh: điểm cầu Viện KSND huyện Lạng Giang tại hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự của 10 Viện KSND cấp huyện đã được nghe báo cáo chuyên đề “Rút kinh nghiệm công tác kiểm sát thi hành án dân sự thông qua trực tiếp kiểm sát tập trung theo đợt”; Quán triệt những nội dung cơ bản các tài liệu tập huấn kiểm sát thi hành án hành chính do Viện KSND tối cao xây dựng gồm:

- Chế độ pháp lý về kế toán, thu, quản lý, chi tiền thi hành án và một số kỹ năng kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự;

- Chuyên đề nâng cao chất lượng kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất;

- Chuyên đề nâng cao chất lượng kiểm sát việc thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng.

Hội nghị cũng đã dành thời gian tham luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính tại tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua.Tại hội nghị đã có 6 đại biểu trao đổi những vướng mắc, chỉ ra những nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính được thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Trong phần phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Viện trưởng thường trực Viện KSND tỉnh Bắc Giang ghi nhận những kết quả  đạt được trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính ngay từ đầu năm công tác 2018 cho đến nay của Viện KSND 2 cấp đã góp phần tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đồng thời, đồng chí chỉ đao các đơn vị tiếp tục rà soát, lập danh sách cụ thể số tiền về nghiệp vụ thi hành án còn tồn chuyển kỳ sau của Chi cục thi hành án dân sự cùng cấp gửi về Viện KSND tỉnh ( Phòng 11) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo viện; yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục nghiên cứuvà vận dụng có hiệu quả các chuyên đề do Vụ 11 Viện KSND tối cao, P11 Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã xây dựng ở mỗi đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực trong khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang./.

Nguyễn Thị Thủy- Phòng 11

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:11,853,533
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.205.176.100

    Thư viện ảnh