.

Thứ bảy, 23/01/2021 -06:28 AM

Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên và Tòa án nhân dân huyện Việt Yên tổ chức tọa đàm và ký Quy chế phối hợp

 | 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên; xuất phát từ thực tiễn công tác thụ lý, giải quyết và kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Việt Yên; vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên và Tòa án nhân dân huyện Việt Yên đã tổ chức tọa đàm, trao đổi nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại và ký Quy chế phối hợp trong công tác thụ lý và giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tham dự buổi tọa đàm có tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, Chuyên viên trong đơn vị.

Toàn cảnh tại buổi Tọa đàm và ký Quy chế phối hợp giữa Viện KSND và Tòa án nhân dân huyện Việt Yên

Tại buổi Tọa đàm, các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, Thẩm phán đã tích cực trao đổi, thảo luận, trong đó tập trung vào các nội dung như: Các quy định pháp luật liên quan đến quyền khởi kiện, điều kiện và thẩm quyền thụ lý vụ án dân sự, kinh doanh thương mại; quy định về trả lại đơn khởi kiện, những vi phạm của Tòa án trong việc trả lại đơn khởi kiện, thụ lý, tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án; các nội dung về xác định tư cách tham gia tố tụng; xác định tranh chấp trong các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại; quy định về cách tính án phí, lệ phí, chi phí tố tụng; miễn, giảm án phí, chi phí tố tụng; việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; quy định liên quan đến định giá, thẩm định giá tại chỗ, giám định;  một số lưu ý, kinh nghiệm trong xác định tư cách tham gia tố tụng và xác định tranh chấp trong các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại; những vi phạm thường gặp liên quan đến tính án phí, lệ phí, chi phí tố tụng; những lưu ý, khó khăn, vướng mắc, vi phạm thường gặp trong giải quyết các tranh chấp về đất đai; tranh chấp về thừa kế; kinh nghiệm trong nghiên cứu hồ sơ, đánh giá tài liệu, chứng cứ, kỹ năng xây dựng bài phát biểu, các tài liệu chuẩn bị cho phiên tòa; Quyền và nghĩa vụ của Kiểm sát viên trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh, thương mại; kỹ năng của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa; Kỹ năng xây dựng kiến nghị vi phạm, kiến nghị phòng ngừa, đề ra quyền yêu cầu trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại; những nội dung cần lưu ý và kinh nghiệm khi duyệt án, duyệt Bài phát biểu của Kiểm sát viên… Sau mỗi vấn đề được trình bày tại buổi tọa đàm, các đồng chí trong đơn vị đã chủ động tham gia thảo luận, đồng thời chia sẻ những ví dụ cụ thể, những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm thực tiến trong quá trình được phân công kiểm sát việc thụ lý và giải quyết án các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại để các đồng chí khác học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Kết thúc buổi Toạ đàm, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện Việt Yên đã tổ chức lễ ký “Quy chế phối hợp trong công tác thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát; các đồng chí Lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện.

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Viện KSND và Tòa án nhân dân huyện Việt Yên trong công tác thụ lý và giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

Quy chế gồm 3 Chương và 15 Điều, quy định nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp giữa Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan được pháp luật quy định.Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị được xây dựng nhằm tạo điều kiện để hai đơn vị thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành theo quy định của pháp luật; có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các án hành chính vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Tòa án và Viện kiểm sát, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự. 

Việc tổ chức buổi Tọa đàm và ký Quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Việt Yên nêu trên là một trong những biện pháp mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên thực hiện nhằm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quyền yêu cầu và đề ra quan điểm giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật”, là khâu công tác đột phá mà đơn vị đã lựa chọn thực hiện trong năm 2020. Qua đó tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Lê Thị Huyền- Viện KSND huyện Việt Yên

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:17,774,126
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.238.70.175

    Thư viện ảnh