.

Thứ tư, 12/08/2020 -16:40 PM

VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chuyên đề về công tác thi đua khen thưởng và lấy ý kiến vào Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua, bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát Bắc Giang

 | 

Ngày 08/11/2019, VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chuyên đề về công tác thi đua khen thưởng và lấy ý kiến vào Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua, bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát Bắc Giang.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Hội nghị rút kinh nghiệm được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu VKS tỉnh đến các điểm cầu tại 10 VKS huyện, thành phố. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu VKS tỉnh có đồng chí Vũ Mạnh Thắng- Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng VKSND tỉnh Bắc Giang cùng Văn phòng và đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các phòng thuộc VKSND tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị.

Theo báo cáo chuyên đề công tác thi đua khen thưởng từ năm 2018 đến nay, các đơn vị trong ngành Kiểm sát Bắc Giang đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác thi đua khen thưởng. Các đơn vị tích cực tham gia các phong trào thi đua do Ngành, địa phương pháp động gắn với  yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực cho cá nhân, tập thể phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong ngành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như về lập thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, việc đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định,... 

Toàn cảnh Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến

Sau khi nghe Văn phòng trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua, bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát Bắc Giang, hội nghị có 12 ý kiến tham gia, đóng góp và đưa ra những giải đáp để Dự thảo Quy chế và bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua được hoàn chỉnh hơn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành kiểm sát Bắc Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng,đồng thời chỉ ra những nội dung cần thực hiện trong thời gian tới đảm bảo công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất và hiệu quả./.

Phạm Công Thắng- VPTH

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:16,400,596
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.233.111.242

    Thư viện ảnh