.

Thứ bảy, 27/02/2021 -17:23 PM

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen cho VKSND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020

 | 

Ngày 23/9/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 1909/QĐ-UBND, tặng Bằng khen cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh- Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ do đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020.

Ảnh minh họa

Dưới sự lãnh chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, các đơn vị trong ngành Kiểm sát Bắc Giang đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước cũng như của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng nhất là thực hiện nghiêm túc việcBáo cáo các vụ án, vụ việc thuộc diện Cấp ủy quản lý, chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW,Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị… gắn với việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 2 cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ…Do đó trong những năm vừa qua, thực hiện các Nghị quyết số 08-NQ/BCSĐ-VKS, ngày 31/3/2017; Nghị quyết số 12-NQ/BCSĐ-VKS, ngày 30/3/2018 và Nghị quyết số 17-NQ/BCSĐ-VKS, ngày 15/3/2019 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm công tác, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang đã tăng cường thực hành quyền công tố, chủ động tiến hành một số hoạt động điều tra và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật; Bám sát tiến độ điều tra vụ án, kiểm sát chặt chẽ việc thu thập chứng cứ; nâng cao chất lượng bản yêu cầu điều tra, báo cáo án, kỹ năng thu thập, sử dụng chứng cứ dữ liệu điện tử, ghi âm, ghi hình... đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về tham nhũng: Viện kiểm sát hai cấp (cấp tỉnh và cấp huyện) thực hiện kiểm sát 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong đó kiểm sát 104/107 tin đã giải quyết (tỷ lệ giải quyết đạt 97,2%); kiểm sát điều tra 66vụ/ 132bị can, đã kết thúc điều tra 60 vụ/ 121 bị can; tỷ lệ kết thúc đạt 91% (trong đó kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 55vụ/ 114bị can; đạt tỷ lệ 91,67% về số án; 94,2% về số bị can đã giải quyết); đã truy tố 54vụ/ 105bị can, tỷ lệ truy tố chuyển Tòa án để xét xử theo thẩm quyền đạt 98,2%; kiểm sát xét xử 57 vụ/ 109 bị cáo, trong đó đã xét xử xong 56 vụ/105 bị cáo, đạt tỷ lệ 98,2%. Các trường hợp Viện kiểm sát truy tố đều đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; không xảy ra trường hợp Tòa án tuyên vô tội.

Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 86 bản Yêu cầu kiểm tra, xác minh tin báo; ban hành 70 bản Yêu cầu điều tra vụ án. Chất lượng các bản Yêu cầu kiểm tra, xác minh; Yêu cầu điều tra đều đảm bảo rõ ràng, cụ thể những vấn đề cần điều tra, chứng cứ, tài liệu cần thu thập, nội dung bản yêu cầu điều tratoàn diện, đầy đủ, triệt để, giúp cho việc điều tra đi đúng hướng, phục vụ tốt hoạt động truy tố, xét xử. Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 08 phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử đối với các vụ án tham nhũng; đặc biệt là phối hợp với Tòa án và các cơ quan hữu quan tổ chức 01 phiên tòa lưu động xét xử đối với 01 vụ/ 03 bị cáo về tội phạm tham nhũng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Về kết quả thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử:Tổng số tiền thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra là79.714 triệu đồng; Đã thu hồi được để trả cho chủ sở hữu, sung quỹ Nhà nước là 12.875 triệu đồng (đạt 16,15%), trong đó Viện kiểm sát phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp vận động, tuyên truyền cho bị can và gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ khắc phục và nộp lại tổng số tiền 11.918 triệu đồng (chiếm 92,57%  số tài sản đã thu hồi); Viện kiểm sát trực tiếp thu hồi trong giai đoạn truy tố 957 triệu đồng (chiếm 7,4% số tài sản đã thu hồi).

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về tham nhũng, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang đã phát hiện được nhiều vi phạm của Cơ quan điều tra hai cấp, đã ban hành 05 văn bản kiến nghị, yêu cầu Cơ quan điều tra xử lý cán bộ, Điều tra viên có vi phạm; khắc phục, sửa chữa vi phạm thiếu sót trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra vụ án, trong công tác giám định tư pháp và nhiều văn bản đôn đốc Cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án; ban hành 05 văn bản kiến nghị vi phạm đối với các Cơ quan hữu quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ để có giải pháp sửa chữa, khắc phục vi phạm, tránh vi phạm tương tự tiếp diễn...

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Giang trong những năm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020; đồng thời Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang có văn bản đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này./.

Nguyễn Thị Huệ Anh- Phòng 3, Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:18,044,761
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.33.139

    Thư viện ảnh