.

Thứ ba, 19/03/2019 -12:34 PM

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các kkhu công nghiệp

 | 

Ký hiệu: 
691/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 
29/11/2016
Lĩnh vực: 
10. Các lĩnh vực khác

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:10,522,502
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.208.211.150

    Thư viện ảnh