Thứ năm, 24/01/2019 -13:09 PM

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các kkhu công nghiệp

 | 

Ký hiệu: 
691/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 
29/11/2016
Lĩnh vực: 
10. Các lĩnh vực khác

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:10,148,067
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:54.234.114.202

    Thư viện ảnh