nhiệt liệt chào mừng 90 năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ( 3/2/1930 - 3/2/2020) !

Chủ nhật, 26/01/2020 -09:18 AM

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

 | 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau: 

Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các chế độ báo cáo thống kê của Viện kiểm sát hai cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp (Công an tỉnh, Tòa án tỉnh ) về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm;

Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát tỉnh và các Viện kiểm sát huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo đúng chế độ bảo mật của nhà nước và quy định của ngành;

Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác thống kê và công nghệ thông tin;

Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về công tác thông tin tuyên truyền, Trang tin điện tử, làm đầu mối cung cấp thông tin của Viện kiểm sát hai cấp với các cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan thông tấn, báo chí, tuyên truyền ở địa phương

Tham mưu giúp Viện trưởng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý mọi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.

Đồng chí Nhữ Đức Dũng - Trưởng phòng

Cơ cấu tổ chức: Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí . Trưởng phòng: đồng chí Nhữ Đức Dũng

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0240. 3. 555270 -  số máy fax: 0240. 3. 853393 - email: phongtktp_vksnd@bacgiang.gov.vn

Trưởng phòng:0942.772.408  email: phongtktp_vksnd_tp@bacgiang.gov.vn ; nhudungvks@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:13,795,119
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.229.131.116

    Thư viện ảnh