.

Chủ nhật, 12/07/2020 -06:47 AM

Một số quy định mới về trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019

 | 

Nghiên cứu các quy định về trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo quy định trong Luật thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020) có một số điểm mới như sau:

Thứ nhấtQuy định người được hưởngán treo có thể được rút hết thời gian thử thách:

Luật thi hành án hình sự năm 2010 chỉ nêu thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo. Về điều kiện, trình tự thủ tục, thời hạn xem xét quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo được quy định tại Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách án treo và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. Theo đó, người được hưởng án treo có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc Tòa án quân sự cấp khu vực rút ngắn thời gian thử thách của án treo khi có đủ các điều kiện:Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách của án treo; Có nhiều tiến bộ, được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của người được hưởng án treo; chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế nơi làm việc; tích cực lao động, học tập và sửa chữa lỗi lầm; thực hiện đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo quyết định của bản án; được Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát giáo dục người được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản.Người được hưởng án treo một năm chỉ được rút ngắn thời gian thử thách một lần từ một tháng đến một năm. Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế chấp hành thời gian thử thách là ba phần tư thời gian thử thách Tòa án đã tuyên.

Các quy định về điều kiện, thủ tục nêu trên đã được quy định cụ thể tại Điều 89, Điều 90 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Ngoài ra, khoản 2 Điều 89 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 còn quy định bổ sung về việc: Nếu thời gian thử thách còn lại không quá 01 tháng thì có thể được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.

Đây là quy định mới, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình Hội đồng phiên họp xét đối với người được hưởng án treo có thời gian còn lại chưa đến 01 tháng và có lợi cho người được hưởng án treo.

Thứ hai: Bổ sung quy địnhnếu người được rút ngắn thời gian thử thách vi phạm nghĩa vụ thì thời gian thử thách đã được rút ngắn không được tính để trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

Khoản 4 Điều 89 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định: Người được hưởng án treo đã được rút ngắn thời gian thử thách nhưng sau đó vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 87 của Luật này và bị Tòa án quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thì thời gian thử thách đã được rút ngắn không được tính để trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

Đây là quy định mới bảo đảm cho người được hưởng án treo sau khi được rút ngắn thời gian thử thách tiếp tục phải có ý thức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu  không vi phạm nghĩa vụ của người được hưởng án treo.

Thứ ba: Thay đổi về thời hạn thành lập Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách và thời hạn mở phiên họp:

Điều 6 Thông tư liên tịch 08 và Điều 9Nghị quyết số 02quy định:Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngn thời gian thử thách của án treo của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyệnChánh án Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú phải thành lập Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo… và phân công Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, Thẩm phán được phân công phải ấn định ngày mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên tham dự phiên họp.

Thời hạn mở phiên họp không quá 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Khoản 4 Điều 90 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định:Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện…thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Như vậy, Luật thi hành án hình sự năm2019 đã quy định mới rút ngắn thời hạn thành lập Hội đồng phiên họp và thời hạn mở phiên họpso với các quy định tạiThông tư liên tịch 08 và Nghị quyết số 02. Việc quy định như trên là phù hợp, bảo đảm nhanh chóng việc mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, tạo niềm tin, động lực cho những người được hưởng án treo tiếp tục phấn đấu, chấp hành tốt nghĩa vụ của mình.

Vấn đề đặt ra là Thông tư liên tịch số 08 ngày 14/8/2012 của liên ngành Trung ương và Nghị quyết số 02 ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần sớm được sửa đổi các quy định nêu trên để phù hợp với các quy định của Luật thi hành án hình sự năm2019, bảo đảm việc áp dụng pháp luật được thống nhất./.

Trần Lệ Toàn- VKSND huyện Yên Thế

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:16,006,667
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.234.241.200

    Thư viện ảnh