.

Thứ bảy, 30/05/2020 -10:18 AM

Trao đổi bài viết “Xác định diện trợ giúp pháp lý và xem xét miễn án phí, miễm hình phạt bổ sung theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hay theo nơi cư trú hiện tại”?

 | 

Qua nghiên cứu bài viết của tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Mai- VKSND huyện Yên Dũng trao đổi quan điểm về việc“Xác định diện trợ giúp pháp lý và xem xét miễn án phí, miễm hình phạt bổ sung theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hay theo nơi cư trú hiện tại” đăng trên trang điện tử VKSND tỉnh Bắc Giang ngày 25/11/2019, tôi có quan điểm trao đổi như sau:

>>> Xác định diện trợ giúp pháp lý và xem xét miễn án phí, miễm hình phạt bổ sung theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hay theo nơi cư trú hiện tại

Tôi đồng ý với quan điểm thứ nhất bởi lẽ: Nguyễn Văn K thuộc diện hộ cận nghèo, theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thương vụ Quốc hội, khoản 6 Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý thì K là đối tượng được miễm án phí, hình phạt bổ sung bằng tiền và thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý. Dù K tạm trú ở đâu, phạm tội ở địa phương nào thì vẫn được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người thuộc diện hộ cận nghèo, do đó K được miễn án phí, miễn hình phạt bổ sung bằng tiền và thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý./.

Thân Văn Nhất- Phòng 7 VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:15,471,824
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.231.220.225

    Thư viện ảnh