.

Thứ hai, 13/07/2020 -01:03 AM

Phản hồi bài viết: "Áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như thế nào đối với Nguyễn Văn T?"

 | 

Sau khi tác giả Trần Quang Ninh có bài viết “Áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như thế nào đối với Nguyễn Văn T” đăng trên trang tin điện tử VKSND tỉnh Bắc Giang ngày 05/8/2019. Ban biên tập nhận được những ý kiến phản hồi như sau.
 
 
- Nhóm các tác giả Bùi Việt Hùng- VKS huyện Lạng Giang, Đoàn Thế Đức- VKS huyện Việt Yên, Nguyễn Trí Dũng- Phòng 1, Nguyễn Văn Tuyển- Phòng 2 và Nguyễn Việt Anh- Thanh tra đồng ý với quan điểm thứ nhất, bởi lẽ:

Ngày 10/11/2017, T bị Tòa án xử phạt 08 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Khi chưa được xóa án tích, ngày 25/3/2019, T thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trị giá 900.000 đồng. Hành vi phạm tội này đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm b khoản 1 Điều 173 BLHS.

Ngày 11/4/2019, T tiếp tục trộm cắp tài sản trị giá 4.300.000 đồng, đây là một hành vi phạm tội độc lập và đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 BLHS. Hành vi phạm tội này bị coi là tái phạm quy định tại Điều 53 BLHS.

Tóm lại, T thực hiện 02 hành vi trộm cắp đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong đó có 01 hành vi là tái phạm. Vì vậy, T phải chịu các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Phạm tội 02 lần trở lên” và “Tái phạm” theo điểm g, h khoản 1 Điều 52 BLHS.

- Nhóm các tác giả Trần Lệ Toàn-VKS huyện Yên Thế, Trần Ngọc Nam-VKS thành phố Bắc Giang, Hoàng Văn Tùng-VKS huyện Lục Nam và Ong Văn Chúc-VKS huyện Hiệp Hòa đồng ý với quan điểm thứ hai với lập luận như sau:

Hành vi trộm cắp tài của T ngày 25/3/2019 và ngày 11/4/2019 được thực hiện riêng lẻ không liên tục, không kế tiếp nhau về mặt thời gian.Các lần phạm tội này đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm (Ngày 25/3/2019, T chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản lại tiếp tục trộm cắp tài sản trị giá 900.000 đồng nên đã cấu thành tội phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 173 BLHS. Ngày 11/4/2019, T trộm cắp tài sản có trị giá 4.300.000 đồng).

Các lần phạm tội này chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì lấy tổng giá trị tài sản để xem xét thuộc khoản nào và áp dụng thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên”.

Do tiền án về tội trộm cắp tài sản  của T đã được xem xét là dấu hiệu định tội đối với hành vi ngày 25/3/2019 nên không coi tiền án trên làm căn cứ để áp dụng tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” đối với T./.

Ban biên tập

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:16,014,859
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.229.119.29

    Thư viện ảnh