NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 59 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2019) !

Thứ tư, 17/07/2019 -19:23 PM

Trao đổi bài viết “Cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án có phù hợp luật thi hành án không?"

 | 

Sau khi đọc bài viết “Cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án có phù hợp luật thi hành án không?” của tác giả Nguyễn Đình Điển- Phòng 11, tôi xin đưa ra quan điểm cá nhân trao đổi như sau:

Ngày 19/3/2018 Chi cục thi hành án dân sự huyện B ra quyết định thi hành án chủ động đối với T số tiền 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. Lý do Chi cục thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án chủ động chậm khi bản án có hiệu lực đã quá 5 năm là do cơ quan Toà án huyện B quên không gửi bản án sơ thẩm và quyết định đình chỉ xét xử xét xử phúc thẩm, nhưng vì ngày 08/12/2017 Nguyễn Văn T thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, cơ quan điều tra xác minh lý lịch phát hiện T chưa nộp khoản tiền án phí hình sự sơ thẩm và T có trình bầy không thấy cơ quan nào nhắc nhở T nộp số tiền án phí.

Luật THADS quy định thời hiệu thi hành đối với các khoản thi hành án theo đơn yêu cầu, còn phần của bản án, quyết định do thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định chủ động thì không quy định thời hiệu (trừ hình phạt tiền) do vậy việc ra quyết định thi hành án chủ động phần án phí HSST 200.000đ đối với T của Cơ quan THADS là đúng, không vi phạm và phù hợp quy định tại Điều 36 của Luật thi hành án dân sự năm 2014. Do Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn một số quy định của BLHS về thời hiệu thi hành bản án, trong đó chỉ quy định: “Thời hiệu thi hành bản án quy định tại Điều 55 của BLHS là thời hiệu thi hành bản án hình sự về quyết định hình phạt. Đối với các quyết định về bồi thường thiệt hại, án phí và các quyết định khác về tài sản thì việc xác định thời hiệu thi hành bản án được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”; Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ cũng không quy định thời hiệu thi hành đối với quyết định của bản án về phần án phí. Do vậy, A vẫn phải thi hành khoản án phí HSST trên.

Tôi đồng ý với quan điểm thứ 2 mà tác giả đưa ra: Chi cục thi hành án huyện B vẫn phải ra quyết định thi hành án đối với T vì trong luật thi hành án dân sự không quy định thời hiệu thi hành án đối với trường hợp thi hành án chủ động .

Giáp Thị Thủy- Phòng 10

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:11,518,480
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:54.161.118.57

    Thư viện ảnh