.

Thứ ba, 07/04/2020 -04:29 AM

VKSND huyện Lục Ngạn kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của VKSND tỉnh Bắc Giang, ngay từ đầu năm công tác, VKSND huyện Lục Ngạn đã tích cực triển khai thực hiện công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm.

Thông qua công tác kiếm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, VKSND huyện Lục Ngạn thấy như sau:

Để có đủ căn cứ giải quyết một số vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất, chia tài sản chung, chia thừa kế tài sản là quyền sử dụng đất, Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn đã có các văn bản yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn (VPĐKĐĐ huyện Lục Ngạn) cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc UBND huyện Lục Ngạn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình, cá nhân.

Nhìn chung Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lục Ngạn đã cung cấp đầy đủ kịp thời tài liệu, chứng cứ cho cơ quan Tòa án. Nhưng cũng còn một số vụ việc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lục Ngạn trả lời Tòa án là chưa tìm thấy, chưa tra cứu được hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ cho một số hộ gia đình, cá nhân. Với lý do kho hồ sơ lữu trữ chuyển chỗ nhiều lần; cơ quan không có cán bộ chuyên môn phụ trách việc lưu trữ; hồ sơ lưu trữ số lượng lớn, không được sắp xếp gọn gàng, khoa học.

Tại các văn bản qua các thời kỳ là Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004; Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007; Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT ngày 27/12/2016; Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đều có các quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Chi nhánh VPĐKĐĐ có trách nhiệm thực hiện việc bảo quản hồ sơ địa chính và các tài liệu có liên quan đến hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật về lưu trữ quốc gia. Thời hạn bảo quản vĩnh viễn đối với hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai.

Việc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lục Ngạn không tìm thấy hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho một số hộ gia đình và cá nhân là vi phạm, thiếu sót thực hiện không đúng quy định của pháp luật về việc bảo quản hồ sơ địa chính.

Vi phạm thiếu sót của Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lục Ngạn đây gây ra rất nhiều khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng khi thu thập, đánh giá chứng cứ, phải kéo dài thời gian giải quyết một số vụ án dân sự có liên quan đến quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Lục Ngạn cấp GCNQSDĐ.

Để đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, khắc phục và phòng ngừa những vi phạm thiếu sót trong việc bảo quản hồ sơ địa chính của Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lục Ngạn, VKSND huyện Lục Ngạn đã ban hành văn bản kiến nghị đề nghị đồng chí Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang: Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong công tác bảo quản hồ sơ địa chính tại đơn vị và tăng cường công tác hướng dẫn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác bảo quản hồ sơ địa chính.

Việc thực hiện công tác kiến nghị góp phần nâng cao vị trí vai trò của Viện kiểm sát trong việc kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân./.

 Nguyễn Thị Lệ Thủy- VKSND huyện Lục Ngạn

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:14,675,388
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.232.188.251

    Thư viện ảnh