.

Thứ bảy, 11/07/2020 -12:30 PM

VKSND huyện Lục Ngạn ban hành văn bản Kiến nghị đối với Tòa án về việc gửi không đầy đủ thông báo trả lại đơn khởi kiện cho Viện kiểm sát

 | 

Khoản 2 Điều 192 Bộ LTTDS đã quy định: Khi trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, Thẩm phán phải có văn bản nêu rõ lý do trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Khoản 1 Điều 12 Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 quy định vể việc phối hợp giữa Viện KSND và TAND trong việc thi hành một số quy định của Bộ LTTDS đã hướng dẫn việc gửi văn bản trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu cho Viện kiểm sát cùng cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 192, khoản 2 Điều 364 BLTTDS được thực hiện theo từng vụ, việc.

Khi thực hiện chức năng kiểm sát việc tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện án dân sự của Tòa án, VKSND huyện Lục Ngạn nhận thấy: Trong thời gian từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/4/2019, TAND huyện Lục Ngạn đã trả lại 38 đơn do người khởi kiện nộp. Nhưng Tòa án mới chỉ chuyển giao cho Viện kiểm sát 23 thông báo về việc trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện. Còn lại 15 đơn chưa chuyển thông báo về việc trả lại đơn cho Viện kiểm sát.

Việc TAND huyện Lục Ngạn không gửi đầy đủ các thông báo trả lại đơn khởi kiện cho Viện kiểm sát cùng cấp là thực hiện không đúng các quy định đã viện dẫn nêu trên, gây khó khăn cho công tác kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Viện kiểm sát. Để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những vi phạm thiếu sót trong việc chuyển giao các văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát, ngày 13/5/2019, VKSND huyện Lục Ngạn đã ban hành văn bản Kiến nghị yêu cầu Chánh án TAND huyện Lục Ngạn có biện pháp chỉ đạo kiểm tra, khắc phục những vi phạm nêu trên, gửi đầy đủ, kịp thời thông báo trả lại đơn khởi kiện cho Viện kiểm sát cùng cấp biết để thực hiện chức năng kiểm sát./.

Nguyễn Văn Chung- Viện KSND huyện Lục Ngạn

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:15,998,028
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.235.22.210

    Thư viện ảnh