.

Thứ ba, 21/05/2019 -17:34 PM

Tăng cường kiểm sát việc cung cấp tài liệu, chứng cứ và tham phiên tòa, phiên họp của Cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giải quyết vụ án dân sự, hành chính

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác số 02/KH-VKS ngày 15/01/2018 của ngành Kiểm sát Bắc Giang về việc giao nhiệm vụ thực hiện chuyên đề “Tổng hợp tình hình,vi phạm pháp luật của các cơ quan, người có thẩm quyền trong việc thực hiện trách nhiệm khi tham gia tố tụng, tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát". Phòng 10 đã triển khai trong đơn vị và đến Viện kiểm sát cấp huyện thực hiện việc kiểm sát và tập hợp vi phạm. Trên cơ sở các vi phạm đã tổng hợp được, ngày 27/9/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản số 1335/VKS-P10 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang để thông báo về những vi phạm, thiếu sót của một số cơ quan, người có thẩm quyền thuộc UBND và cơ quan có liên quan trong việc thực hiện trách nhiệm khi tham gia tố tụng, tham gia phiên tòa, phiên họp và việc cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát; đồng thời kiến nghị có biện pháp chỉ đạo đối với UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thực hiện nghiêm túc trách nhiệm khi tham gia tố tụng.

Ngày 10/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản số 3469/UBND-TCD chỉ đạo đối với Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơ quan liên quan, yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung như: Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật nói chung và Luật tố tụng hành chính nói riêng. Khi có yêu cầu của Tòa án, phải chỉ đạo cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, chứng cứ và cử người tham gia tố tụng đảm bảo theo quy định; Tham gia đầy đủ các phiên tòa, phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại, trường hợp vắng mặt vì lý di chính đáng phải kịp thời có văn bản gửi Tòa án theo quy định; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đại phương và Tòa án nhân dân các cấp trong hoạt động tố tụng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ khâu tiếp nhận đơn thư đến quá trình giải quyết, chuẩn bị xét xử tại phiên tòa và sau phiên tòa; Kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo người có thẩm quyền và cơ quan có liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân các cấp….

Nguyễn Thị Huệ- Trưởng phòng 10

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:11,045,501
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:54.163.20.123

    Thư viện ảnh