.

Thứ bảy, 11/07/2020 -11:45 AM

Được tham gia tố tụng với tư cách gì trong vụ án hành chính?

 | 

<>Hỏi

Năm 1979, bố mẹ tôi khai hoang được 1.500m2 đất để làm đất ở và trồng cây. Bố mẹ tôi sinh được 05 người con, hiện tại các anh tôi đã xây dựng gia đình và ở riêng trên mỗi thửa đất khác nhau đều được cấp Giấy nhận quyền sử dụng đất riêng, còn tôi là con út năm nay 25 tuổi chưa lấy vợ, vẫn ở chung với bố mẹ.

Năm 2000, bố tôi là ông Bàn Văn T được UBND huyện S cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 1.500m2 bao gồm 300m2 đất ở và 1.200m2 đất trồng cây lâu năm, giấy chứng nhận đứng tên bố tôi, thửa đất này tiếp giáp với đường tỉnh lộ.

Năm 2011, Nhà nước tiến hành dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ nên đã thu hồi 250m2 đất phần tiếp giáp đường tỉnh lộ nằm trong 1.500m2 đất của bốtôi đã được cấp giấy chứng nhận, nhưng không bồi thường về đất, với lý do 250m2 đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ. Bố tôi không đồng ý, đã khiếu nại đến UBND cấp huyện và cấp tỉnh nhưng không được chấp nhận. Bố tôi đã làm đơn khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án và đã làm giấy ủy quyền cho tôi đại diện tham gia tố tụng tại Tòa án, còn mẹ tôi là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong thời gian Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ án thì bố tôi chết. Trong trường hợp này, mẹ tôi và anh em tôi sẽ tham gia tố tụng với tư cách gì trong vụ án hành chính?

Bàn Văn Q - huyện Sơn Động

<>Trả lời có tính chất tham khảo

Với nội dung bạn hỏi nêu trên, ban đầu xác định tư cách tham gia tố tụng của ông T là người khởi kiện do bạn là người đại diện theo ủy quyền; bạn và mẹ của bạn là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Do trong quá trình Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ án thì ông T chết. Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 140 Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 4 Điều 60 Luật tố tụng hành chính năm 2015 việc ủy quyền của ông T cho bạn tham gia tố tụng hành chính bị chấm dứt kể từ ngày ông T chết. Nên kể từ ngày ông T chết bạn không được tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của ông T nữa.

Tại khoản 1 Điều 59 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định về “Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính”, như sau:

“1. Trường hợp người khởi kiện là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế thì người thừa kế tham gia tố tụng.”

Trong trường hợp này, ông T chết quyền và nghĩa vụ của ông T được thừa kế. Mẹ của bạn và 05 anh em bạn là những người thừa kế, nên sẽ được tham gia tố tụng trong vụ án hành chính với tư cách là người “Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính”.

Ngoài ra mẹ của bạn và bạn còn tiếp tục được tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án./.

Hoàng Đức Trình- Phòng 10

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:15,997,698
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.235.22.210

    Thư viện ảnh