.

Thứ ba, 14/07/2020 -12:44 PM

Thông báo điều chỉnh thông tin trong Đề án tuyển sinh Đại học Kiểm sát năm 2017

 | 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

_________________________

Số: 25/TB-T2-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________  

Hà Nội, ngày  24  tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thông tin trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2017

 

Thực hiện Văn bản số: 957/VKSTC-V15 ngày 24/3/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh thông tin tuyển sinh đại học năm 2017,  Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội điều chỉnh thông tin trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2017 đã công bố như sau:

Bỏ quy định về điều kiện:“Điểm tổng kết môn tiếng Anh lớp 12 phải đạt từ 6,00 trở lên” tại tiểu mục 2.1 của đề án tuyển sinh đại học năm 2017 và tại Thông báo số 21/TB-T2-ĐT ngày 10/3/2017 về việc sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2017 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Đối với các quy định khác thực hiện theo đúng nội dung của Đề án tuyển sinh đại học năm 2017 đã công bố trên website Nhà trường.

Ghi chú: Mọi thắc mắc xin liên hệ với Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo số điện thoại: 0433581280- 04.32878340.

 Nơi nhận:

- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng

  VKSNDTC (để b/c)

- Đ/c Lê Hữu Thể,

  Phó Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các

tỉnh, Thành phố trực thuộc TW (để phối hợp

thực hiện)

- Vụ TCCB;

- Thành viên Hội đồng Trường;

- Lưu: TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

TS. Phạm Mạnh Hùng

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:16,034,953
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.228.21.204

    Thư viện ảnh