.

Thứ năm, 01/10/2020 -10:15 AM

Lạng Giang tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 -2025

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy Bắc Giang, Đảng bộ huyện Lạng Giang đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa Lạng Giang phát triển nhanh, bền vững”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang diễn ra từ 13h30 ngày 03/8/2020 đến 09h00 ngày 05/8/2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Lê Thị Thu Hồng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, UBMTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng các Đại biểu khách mời và 284 Đại biểu chính thức do Đại hội triệu tập. Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI, Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hồng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ huyện Lạng Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục; đồng chí đã gợi mở, chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ lớn, trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Qua 05 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, sức mạnh đoàn kết, thống nhất; chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 mục tiêu chủ yếu Nghị quyết đại hội đề ra, đặc biệt đã hoàn thành về đích huyện nông thôn mới năm 2019, sớm hơn 01 năm so với mục tiêu đại hội. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư khá đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến rõ nét. Chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố. Vai trò và hiệu lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục được nâng lên; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Hàng năm, Đảng bộ huyện luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết thống nhất, Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã nghiêm túc xem xét và sáng suốt lựa chọn bầu đủ 41 đồng chí đảng viên tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực, uy tín vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII. Đại hội tin tưởng mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành mới được bầu, sẽ ra sức rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đại hội giao phó, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Đại hội cũng đã lựa chọn, bầu 25 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết thay mặt Đảng bộ huyện đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX. Đây là những đồng chí tiêu biểu, được Đảng bộ gửi gắm niềm tin, tình cảm, trách nhiệm, mang tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân trong huyện đóng góp vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang lần thứ XXII và phát động Chương trình thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Một số hình ảnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang

Lê Đình Tuấn- VKSND huyện Lạng Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:16,915,025
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.207.106.142

    Thư viện ảnh