.

Thứ bảy, 24/08/2019 -21:52 PM

Nhà tạm giữ Công an huyện Lạng Giang và Hiệp Hoà tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện việc bầu cử

 | 

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, những người bị tạm giữ, tạm giam cũng được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nơi người đó đang bị tạm giữ, tạm giam. Đây là quy định mới, nhằm  cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đảm bảo cho người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền lợi của mình.

Ảnh minh hoạ

Hoà chung không khí của cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, ngày 22/5/2016, Nhà tạm giữ Công an huyện Lạng Giang đã tổ chức cho 09 người đang bị đang bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam thực hiện quyền lợi của mình, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021. Để những người đang bị tạm giam thực hiện quyền của mình, Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Lạng Giang đã phối hợp với Tổ bầu cử số 5 của thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang mang một thùng phiếu phụ vào từng buồng tạm giam của Nhà tạm giữ để những người đang tạm giam tiến hành bỏ phiếu đảm bảo an toàn, theo đúng quy định.

Trước đó để chuẩn bị cho công tác bầu cử, Nhà tạm giữ Công an huyện Lạng Giang đã tích cực tuyên truyền, phổ biến những quy định của Luật Bầu cử năm 2015 đến toàn bộ người bị tạm giữ, tạm giam; Đồng thời cho những người bị tạm giữ, tạm giam nghiên cứu danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Bằng những lá phiếu của mình, những người bị tạm giữ, tạm giam đã lựa chọn được những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và địa phương; thể hiện trách nhiệm đối với xã hội và đối với tương lai của chính bản thân mình./.

Hoàng Văn Đĩnh - Viện KSND huyện Lạng Giang

***

 

Viện KSND huyện Hiệp Hòa kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hiệp Hòa.

Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 không hạn chế quyền bầu cử của người đang bị tạm giữ, tạm giam, theo đó, tại khoản 5 Điều 29 quy định nguyên tắc lập danh sách cử tri: “5. Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc”. Đây cũng là việc thể chế hóa quy định về tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, phù hợp với nguyên tắc suy đoán vô tội được quy định tại Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có  hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Thực hiện quy định của Luật bầu cử, đảm bảo quyền được bầu cử đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hiệp Hòa; Sáng ngày 22/5/2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa đã kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử đối với 09 người đang bị tạm giữ, 01 người đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hiệp Hòa.

Một số hình ảnh bầu cử tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hiệp Hòa:

                

Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa thấy rằng: Nhà tạm giữ Công an huyện Hiệp Hòa đã phối hợp với tổ bầu cử số 03 thuộc thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri đối với người bị tạm giữ, tạm giam trước cửa Nhà tạm giữ. Việc thay đổi số lượng người bị tạm giữ, tạm giam thường xuyên, đòi hỏi danh sách cử tri cũng phải được thay đổi và cập nhật kịp thời, chốt số lượng cử tri tại thời điểm tổ chức bầu cử theo đúng quy định. Cùng với với việc lập danh sách Cử tri, Nhà tạm giữ Công an huyện Hiệp Hòa còn tuyên truyền để người bị tạm giữ, tạm giam nhận thức đúng, đầy đủ về ý nghĩa của việc bầu cử, nắm được tiểu sử, lý lịch của các ứng cử viên đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, để từ đó có cơ sở lựa chọn người xứng đáng nhất là đại biểu Quốc Hội khóa XIV vàHội đồng nhân dân tỉnhnhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong thời gian buổi sáng ngày bầu cử (22/5/2016), toàn thể 10 cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hiệp Hòa đã thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định của pháp luật./.

Vũ Văn Thành- VKSND huyện Hiệp Hòa

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:11,853,786
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.205.176.100

    Thư viện ảnh