chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020) !

Thứ năm, 06/08/2020 -05:00 AM

HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVII thông qua 17 Nghị quyết quan trọng

 | 

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, đầy trách nhiệm của các đại biểu, chiều 11-12, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVII đã bế mạc với 17 Nghị quyết quan trọng được thông qua.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu KT-XH năm 2014

Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của một số sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải đã phát biểu, làm rõ thêm tình hình phát triển KT-XH trong năm 2013, nhiệm vụ năm 2014.Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu nêu tại kỳ họp, đồng chí yêu cầu chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã cần phân tích kỹ nguyên nhân kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém thuộc phạm vi cấp mình quản lý, từ đó  rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả trong năm 2014.

Trong quá  trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ  phải xác định rõ việc nào  ưu tiên làm trước, tránh dàn trải; giải quyết kịp thời dứt điểm những vướng mắc, bất cập nảy sinh ngay từ cơ sở; đề xuất, kiến nghị để điều chỉnh đối với  những cơ chế, chính sách nếu thấy chưa phù hợp với thực tiễn, kể cả văn bản  chỉ đạo cấp tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, dự báo năm 2014, nền kinh tế của tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng từ tình hình chung của cả nước; thời tiết, dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, khó lường; hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; quy mô sản xuất công nghiệp trong tỉnh còn nhỏ, chưa có dấu hiệu bứt phá; nguồn vốn đầu tư hạn hẹp... sẽ là thách thức trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Năm 2014,UBND tỉnh đưa ra 16 chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 9%; GDP đầu người đạt 26,8 triệu đồng/người/ năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 35.600 tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 2.100 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.914 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 9-9,5%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 75,8%; tỷ lệ đào tạo khoảng 47%; giải quyết việc làm mới cho khoảng 28 nghìn lao động; số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 10 xã, tăng thêm 8 xã so với năm 2013; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82%...

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải phát biểu làm rõ thêm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2013,nhiệm vụ 2014.

Xác định Bắc Giang là tỉnh công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp

Để thực hiện các chỉ tiêu năm 2014, UBND tỉnh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải đặc biệt nhấn mạnh về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy  phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung vào công tác cải thiện môi trường đầu tư. Đối với công tác đầu tư, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo đổi mới cách thức xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, đồng thời rà soát và sớm thu hồi những dự án đầu tư cầm chừng để dành quỹ đất cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 Chương trình phát triển KT-XH trọng tâm giai đoạn 2011-2015; Phát triển  toàn diện nông nghiệp, nông thôn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải chỉ rõ: Bắc Giang có nhiều điều kiện thuận lợi về giao thông, tiếp giáp với nhiều vùng kinh tế quan trọng trong khu vực, có nhiều tiềm năng kinh tế, do đó 2 vấn đề then chốt mà Bắc Giang cần phải tập trung cao đó là phát triển nông nghiệp và  công nghiệp, phấn đấu trong tương lai trở thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện phải xây dựng thương hiệu hàng hóa phù hợp với  sản phẩm của địa phương mình mang tính bền vững.

Cùng với đó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt các nhóm giải pháp như: Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, đảm bảo phát triển bền vững...

17 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVII  thông qua 17 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết được cử tri quan tâm như: Nghị quyết như về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2014; Nghị quyết dự toán Ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014; Nghị quyết phân bổ  vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014; Nghị quyết thông qua Bảng mức giá các loại đất năm 2014; Nghị quyết về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường  đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết về việc thông qua đề án Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Thân Văn Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

 Phát huy kết quả kỳ họp

Trong diễn văn phát biểu bế mạc, đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, dành nhiều thời gian nghiên cứu các nội dung, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đồng thời chất vấn nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm. Lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời chất vấn với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phát huy kết quả đã đạt được của kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí  Thân Văn Khoa đề nghị các đại biểu, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng ngay sau kỳ họp này cần khẩn trương thực hiện tốt một số công việc như: Đối với các đại biểu HĐND sớm báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri, tích cực tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đại biểu nhân dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân nhân, đóng góp có hiệu quả vào hoạt động của HĐND tỉnh. Các đại biểu và các Ban của HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết ở các ngành, địa phương.  

Đồng chí cũng đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai có hiệu quả các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2014 phải bảo đảm đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2013 và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2014. Tiếp tục tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Yêu cầu các cơ quan tư pháp triển khai đồng bộ các biện pháp để đấu tranh phòng chống có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch HĐND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

Nhân dịp này, HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

Nguồn: baobacgiang.com.vn

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:16,321,751
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.80.160.29

    Thư viện ảnh