.

Thứ ba, 07/04/2020 -03:25 AM

Chi bộ 3 - Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

 | 

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 27/9/2019 của Đảng ủy VKSND tỉnh Bắc Giang và Kế hoạch số 08-KH/CB ngày 08/10/2019 của Chi bộ 3 về Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Sáng ngày 18/3/2020, Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Phó Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 3- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vịđể lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, tích cực học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvà cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Năm 2017, 2019 Chi bộ được Đảng ủy VKSND tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019, Chi bộ được Đảng ủy các Cơ quan tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích trong sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề tiêu biểu; năm 2018 có 01 cá nhân được khen thưởng là đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn tỉnh Bắc Giang; nhiều đồng chí đảng viên được Đảng ủy Viện kiểm sát tỉnh tặng Giấy khen... 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của tập thể Chi bộ; nhất trí đánh giá những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong nhiệm kỳ 2017-2020 đồng thời đề nghị Chi bộ phải sớm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, góp phần tích cực vào xây dựng ngành Kiểm sát Bắc Giang ngày càng phát triển vững mạnh.

Ban Chấp hành Chi bộ 3 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cường được bầu làm Bí thư chi bộ; đồng chí Nhữ Đức Dũng được bầu làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Giáp Thị Thủy được bầu làm Chi ủy viên./.

Phạm Thành Quý- Phòng 7 VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:14,674,695
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.232.188.251

    Thư viện ảnh