.

Thứ ba, 07/04/2020 -04:17 AM

Chi bộ 1 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

 | 

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 27/9/2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc 2020-2022; Kế hoạch số 13-KH/CB ngày 03/10/2019 của Chi bộ 1 về Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Vào lúc 13 giờ 30 phút, chiều ngày 17/03/2020, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đại hội Chi bộ 1 được Đảng ủy lựa chọn để tổ chức đại hội điểm. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ các Cơ quan tỉnh - Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang; các đồng chí Đảng ủy viên; các đồng chí đại diện Chi ủy các Chi bộ 2, 3, 4 và toàn thể đảng viên trong Chi bộ 1.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Huyền - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 nhấn mạnh: Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên. Với tinh thần “ Đoàn kết, đổi mới - trách nhiệm, kỷ cương - thực chất, hiệu quả” phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội tập trung thực hiện đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện, sâu sắc về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017-2020, những ưu, khuyết điểm, từ đó phân tích làm rõ những nguyên nhân, hạn chế còn yếu để rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Qua đó Chi bộ xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra giải pháp để tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 1- Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Báo cáo chính trị của Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017- 2020 cho thấy: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ 1 có số lượng Đảng viên đông nhất của Đảng bộ Viện KSND tỉnh công tác tại các Phòng chức năng (Văn phòng tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh Tra) thuộc Viện KSND tỉnh và được chia làm 03 tổ đảng với 20 Đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Là Chi bộ có số lượng đảng viên lớn nhất của Đảng bộ Viện KSND tỉnh, mỗi Phòng chức năng là một tổ Đảng thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Viện đối với công tác chỉ đạo điều hành các mặt công tác của toàn ngành, công tác cán bộ, công tác thanh tra theo đúng chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời cụ thể hóa bằng các Nghị quyết, chương trình hành động và các văn bản chỉ đạo gắn sát với thực tế hoạt động và đặc điểm tình hình từng đơn vị.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ 1 đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng đặc biệt là Nghị quyết Trung Ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… lãnh đạo các tổ Đảng tham gia các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"... và kết quả đã có nhiều đồng chí Đảng viên được tặng thưởng các danh hiệu thi đua cao quý.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng- UVBCH Đảng bộ Các Cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh nhấn mạnh việc Đảng ủy Viện KSND tỉnh lựa chọn Chi bộ 1 thực hiện đại hội điểm là vinh dự và sự đánh giá cao về vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 và ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ 1 đã góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Viện KSND tỉnh; đồng thời đồng chí Nguyễn Xuân Hùng Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh cũng đã định hướng chỉ đạo, bày tỏ sự tin tưởng trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ 1 cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ 1. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Huyền phát biểu lĩnh hội và xin hứa Chi ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ mới sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Hùng trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Hình ảnh biểu quyết tại Đại hội Chi bộ 1- Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Đại hội đã thông qua bản dự thảo báo cáo chính trị về thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tiến hành thảo luận sôi nổi và có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện báo cáo chính trị; Đại hội đi đến biểu quyết thống nhất văn kiện đại hội và những chỉ tiêu cần đạt được trong nhiệm kỳ tới.

Ảnh bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Chi bộ 1- Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, cởi mở, Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Huyền - Bí thư;

2. Đồng chí Lưu Thị Lệ Phương - Phó Bí thư;

3. Đồng chí Dương Mạnh Hùng – Chi Ủy viên.

Ảnh: Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Đại hội được tiến hành trong không khí trang nghiêm, trách nhiệm, đầy nhiệt huyết kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên hãy phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1- Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020- 2022 đã đặt ra./.

Nguyễn Văn Tuấn- Văn phòng, Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:14,675,265
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.232.188.251

    Thư viện ảnh