.

Thứ ba, 07/07/2020 -02:51 AM

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Trong những năm qua, mỗi cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát Bắc Giang đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, Đảng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi lại bản thân về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó có nội dung về tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao. Qua đó để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc theo lời Bác dạy trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Vì đây là một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng đồng thời cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của mỗi cán bộ.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. Ai cũng cần phải có trách nhiệm vì trách nhiệm luôn gắn liền với quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tinh thần trách nhiệm chính là kết quả của một quá trình rèn luyện, nhận thức và hành động đúng đắn, tích cực, tự giác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích về tinh thần trách nhiệm và không có tinh thần trách nhiệm như sau: “Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy là không có tinh thần trách nhiệm”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc. Người dạy: Mỗi cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ phải “có gan phụ trách”, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất. Người cũng nhấn mạnh phải lấy kết quả thiết thực để làm thước đo, kiên quyết chống bệnh nói suông, thói phô trương hình thức.Nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện trên những nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có phương pháp làm việc khoa học.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Để phụng sự Tổ quốc và nhân dân ngày càng tốt hơn thì mọi người đều phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người cán bộ, đảng viên nếu không có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, không có tính tiên phong gương mẫu, không vượt lên được chính bản thân mình, không biết tiết kiệm, lại còn phung phí của công thì rất dễ tha hóa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải chịu khó, chăm chỉ trong công việc, làm việc phải có tổ chức thì mới đạt kết quả cao nhất; thực hiện công việc phải có chương trình, kế hoạch cụ thể; làm việc phải bảo đảm thời gian quy định, không được lấy thời gian làm việc công để làm việc tư. Người nhấn mạnh: “Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp”.

Bác cũng phê phán tình trạng làm việc tuy có kế hoạch nhưng lại sắp xếp, phân công không hợp lý làm ảnh hưởng đến việc công việc được giao. Người nói: “Có kế hoạch làm việc nhưng sắp đặt công việc không khéo, phân công không sáng suốt thì việc cũng đến hỏng”. 

Thứ hai, phải chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc đòi hỏi mỗi cán bộ phải có tinh thần chủ động, tự giác, tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, kể cả khi gặp khó khăn, trở ngại, thử thách cam go nhất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải năng động, sáng tạo, thực hiện công việc phù hợp với tình hình, hoàn cảnh cụ thể nhưng không tự tiện. Người chỉ rõ “hăng hái không chưa đủ mà phải có kế hoạch, có phương hướng”. Để nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc thì phải hăng hái, làm việc phải khoa học, có chương trình, kế hoạch cụ thể từ phương hướng hành động đến dự kiến kết quả và hậu quả ra sao để có biện pháp phòng tránh; không làm việc một cách thụ động, thiếu trách nhiệm, không khoa học, không có nền nếp.

Thứ ba, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc phải gắn với tự phê bình và phê bình; phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm”. Cán bộ, công chức, khi được Đảng, Nhà nước phân công làm công việc gì, dù to hay nhỏ, dù quan trọng hay ít quan trọng, dù phức tạp hay ít phức tạp đều phải thấy được công việc đó là rất vinh quang, đáng tự hào, phải nêu cao ý thức, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thực hiện hết sức mình để hoàn thành một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, đem lại kết quả cao nhất.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên không nên suy bì xem công việc của mình có quan trọng hay không, có đem lại lợi lộc gì cho bản thân và gia đình hay không mà phải thấy được rằng công việc nào cũng cần thiết, cũng quan trọng. Khi đã được giao và làm bất kỳ việc gì, dù gặp khó khăn, trở ngại, kể cả phải thiệt hại đến lợi ích vật chất của cá nhân, gia đình mình thì cũng phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không được thoái thác, không được chùn bước. Người luôn nhắc nhở: “Đã phụ trách việc gì thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm”. 

Người dạy muốn sửa chữa tốt sai lầm thì phải sẵn sàng nghe phê bình và thật thà tự phê bình, không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định sẽ lạc hậu. Đó là kết quả tất yếu của chủ nghĩa cá nhân.

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Những khuyết điểm, sai lầm vì sao mà có và từ đâu đến. Mỗi cán bộ cần phải thật thà tự xét và xét đồng chí mình, ai có khuyết điểm nào thì phải thật thà cố gắng tự sửa chữa và giúp nhau sửa chữa. Thang thuốc hay nhất chính là thiết thực phê bình và tự phê bình.

Thứ tư, phải trung thực trong nhiệm vụ, phải cầu thị, khiêm tốn, không kiêu ngạo khi giải quyết công việc và phải tôn trọng nhân dân. 

Từ khi Bác còn trẻ đến khi mất, từ “nhân dân” luôn gắn liền trong tư tưởng và tình cảm của Bác. Khái niệm về nhân dân trong tư tưởng và tình cảm của Bác vừa là một tập hợp đông đảo quần chúng vừa là những con người cụ thể. Bác cho rằng “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ phải tôn trọng nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Cán bộ, đảng viên và bất kỳ ai “trước khi làm một việc gì phải cẩn thận suy xét xem việc đó thành công thì ảnh hưởng thế nào, thất bại thì ảnh hưởng thế nào; có khi việc thì thất bại mà ảnh hưởng lại tốt và trái lại”. Người khẳng định: Xã hội ngày càng tiến, công tác của ta cũng phải ngày càng tiến. Vì vậy, năng lực, sáng kiến, tiến bộ của mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải luôn luôn phát triển, tiến lên không ngừng; mỗi cán bộ phải có thái độ khiêm tốn, càng giỏi càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ; nếu tự mãn, tự túc là co mình lại, không thể tiến bộ thêm.

Trong những năm qua, cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát Bắc Giang luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, ngành Kiểm sát Bắc Giang ban hành Kế hoạch công tác số 01 ngày 11/01/2019 xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong đó có nhiệm vụ “Nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành” với những biện pháp, giải pháp cụ thể như: Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên để nâng cao tinh thần trách nhiệm; đề cao vai trò gương mẫu, nêu gương của lãnh đạo gắn với trách nhiệm và hiệu quả công việc; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ tại chỗ cho các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên; tăng cường thông báo, kiểm điểm rút kinh nghiệm về những vi phạm, thiếu sót trong công tác... Kết quả, các đơn vị trong ngành đã thực hiện nghiêm túc, tự giác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ và nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trước công việc được giao.

Trong bối cảnh thiếu biên chế, thiếu chức danh tư pháp và khối lượng công việc tăng lên, chất lượng công việc đòi hỏi ngày một cao hơn nhưng mỗi đồng chí cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát Bắc Giang luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, vất vả để hoàn thành công việc được giao. Nhiều đồng chí đã tự nguyện, tự giác làm việc thêm giờ với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao nhưng không đặt ra yêu cầu lợi ích vật chất. Nhiều đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ thực sự là những tấm gương về tinh thần trách nhiệm trước công việc, đã giải quyết công việc được giao nhanh, gọn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đã giải quyết kịp thời những kiến nghị và khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật, không để có đơn khiếu kiện bức xúc, kéo dài.

Hàng năm, nhiều đồng chí cán bộ, công chức, đảng viên trong ngành đã được Viện trưởng VKSND tối cao, Tỉnh ủy Bắc Giang, Đảng ủy các Cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn các Cơ quan tỉnh; cấp Ủy địa phương khen thưởng vì đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; nhiều tập thể và cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang khen thưởng đột xuất vì đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên thì vẫn còn một số những thiếu sót, tồn tại như: Thao tác nghiệp vụ của cán bộ, Kiểm sát viên trong giải quyết một số công tác nghiệp vụ còn chưa đạt hiệu quả cao; còn nhận thức cho rằng công việc, nhiệm vụ được giao là đơn giản, không phức tạp nên đã không sát sao, không cẩn thận dẫn đến xảy ra thiếu sót không đáng có; còn có tư tưởng để dành công việc trong khi có thể giải quyết được ngay; việc bố trí, sắp xếp thời gian và thực hiện công việc còn chưa hợp lý, chưa khoa học, chưa chủ động phải để lãnh đạo nhắc nhở; chưa phát huy tính sáng tạo trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ...

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc thì trước hết mỗi cán bộ trong ngành Kiểm sát Bắc Giang cần tự giác thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và rèn luyện 05 đức tính của người cán bộ Kiểm sát theo lời Bác dạy; việc học tập phải trên tinh thần tự giác, thực chất gắn liền với giải quyết từng công việc, mỗi nhiệm vụ được giao.

Nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong thực hiện nhiệm vụ; phải liêm khiết, gương mẫu trong công tác, ứng xử, có thái độ chính trực, bản lĩnh trong công việc. Khi thực hiện nhiệm vụ, công việc phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, không để chậm trễ gây tồn đọng, ách tắc; không để lãnh đạo phải nhắc nhở; phải xác định công việc dù đơn giản hay phức tạp cũng phải tuân thủ nghiêm quy chế, quy trình, thủ tục, không làm trái quy định; tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến trong công tác để hoàn thành công việc một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

Lãnh đạo mỗi đơn vị phải tiên phong, gương mẫu trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc. Người đứng đầu đơn vị tiến hành nêu gương theo phương châm “nói đi đôi với làm”, nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; lãnh đạo cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành, trong đơn vị.

Như vậy,đểtiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh thì mỗi cán bộ ngành Kiểm sát Bắc Giang cần phải tiếp tục, thường xuyên, tự giác, tích cực nghiên cứu, học tập và thực hiện trong từng công việc cụ thể để đạt kết quả cao nhất. Đó vừa là trách nhiệm đồng thời cũng một trong những việc làm thiết thực nhất, ý nghĩa nhất để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân./.

Nguyễn Ngọc Cường- Phòng 2 VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:15,945,398
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.235.74.77

    Thư viện ảnh