.

Thứ ba, 19/11/2019 -16:40 PM

Chi đoàn VKSND thành phố Bắc Giang đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2022

 | 

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công văn số 249 -CV/ĐTN ngày 12/02/2019 của Ban chấp hành Đoàn thành phố Bắc Giang về việc tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022. Ngày 18/4/2019 Chi đoàn VKSND thành phố Bắc Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2022 đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2022 và bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Bí thư Chi bộ,  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang; đồng chí Vũ Tuấn Anh - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn, Phó bí thư Thành đoàn Bắc Giang.

Hình ảnh tại đại hội

Báo cáo trình tại Đại hội đã khẳng định, nhiệm kỳ qua công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi Đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã được chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện và đạt kết quả đáng khích lệ. Các mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các nhiệm vụ công tác do Chi uỷ, lãnh đạo cơ quan và Thành đoàn lãnh đạo, chỉ đạo đã được Chi đoàn cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, phong trào cụ thể với các nội dung, chỉ tiêu và giải pháp sáng tạo, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Ngành. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên trong Chi đoàn được thực hiện nghiêm túc thông qua việc thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương các Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn cấp trên. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội được tổ chức thường xuyên, hiệu quả; các hoạt động đồng hành được quan tâm, đổi mới. Đoàn viên trong Chi đoàn luôn có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” đồng thời thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước như Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X  về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Chi đoàn đã giới thiệu và đề nghị cấp ủy kết nạp 03 đồng chí là đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam; Hàng năm Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố đều đạt danh hiệu vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Bí thư Chi bộ Viện KSND thành phố Bắc Giang và đồng chí Vũ Tuấn Anh - Phó bí thư Thành đoàn Bắc Giang đánh giá cao những kết quả Chi đoàn Viện KSND thành phố Bắc Giang đã đạt được nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu Ban chấp hành chi đoàn cùng toàn thể đoàn viên cần tiếp tục phát huy hơn nữa trí tuệ và tinh thần tập thể, đưa công tác Đoàn phát triển ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương và nhiệm vụ chung của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi đoàn Khoá X, nhiệm kỳ 2019 - 2022, gồm 03 đồng chí. Đồng chí Cao Thị Cẩm Vân được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022./.

Nguyễn Thị Quyên- VKSND TP Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:12,989,080
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.205.176.85

    Thư viện ảnh