.

Thứ ba, 26/01/2021 -15:01 PM

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang được khen thưởng tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020

 | 

Năm 2020, Đảng ủy VKSND tỉnh Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy trọng tâm là thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 08/7/2019 của Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 09/9/2019 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025... Đảng ủy VKSND tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025; lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy CCQ tỉnh.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh. Cụ thể: Đã kiểm sát 100% việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiểm sát 100% vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra 100% vụ ánđảm bảo kịp thời, đúng pháp  luật; các quyết định phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn đều bảo đảm đúng pháp luật; tỷ lệ ra quyết định truy tố đúng thời hạn trên số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố vượt 10%, truy tố bị can đúng tội danh vượt 5%; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên, không có trường hợpđình chỉ điều tra do bị can không phạm tội hoặc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự không đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Qua kiểm sát, đã ban hành 50 kháng nghị; 323 kiến nghị với các cơ quan tư pháp yêu cầu khắc phục vi phạm và 75 kiến nghị với các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận và kiến nghị được tiếp thu đều vượt so với chỉ tiêu yêu cầu Nghị quyết 96 của Quốc hội và chỉ tiêu công tác của Ngành. Ngoài ra, đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/4/2020); Chủ trì ký Quy chế phối hợp số 01/QCPH-LN ngày 15/7/2020 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (4 ngành) trong hoạt động tư pháp; Quy chế phối hợp số 02/LN-QCPH ngày 16/7/2020 (14 ngành) trong công tác phát hiện, cung cấp, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm; Quy chế phối hợp số 03/QCPH-VKS-HQ (với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh) trong công tác phát hiện, cung cấp, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm...

Về công tác kiểm tra, giám sát, trong năm Đảng ủy VKSND tỉnh đã tiến hành kiểm tra chấp hành đối với 01 Chi bộ và 03 đồng chí cấp ủy viên; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật Đảng, việc quản lý và sử dụng tài chính đảng, việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra đối với 01 Chi bộ; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành đối với 13 đồng chí đảng viên và giám sát thường xuyên đối với các đảng viên trong chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các Chi bộ đều bám sát vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của cấp trên và của ngành Kiểm sát Bắc Giang để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đảng viên đều chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên nào vi phạm phải xử lý kỷ luật...

Đối với công tác thi đua khen thưởng, Đảng bộ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do VKSND tối cao và địa phương phát động. Kết quả, trong năm đã có 13 tập thể và 51 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen (13 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề; 01 cá nhân do có thành tích tiêu biểu nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 60 năm ngày thành lập ngành KSND); 16 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương; 20 lượt tập thể, 71 lượt cá nhân được tặng Giấy khen trong các phong trào thi đua và khen thưởng đột xuất; 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng... VKSND tỉnh Bắc Giang đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020; được Hội đồng thi đua ngành Kiểm sát nhân dân xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020” và được Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh vừa qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Giang đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh khen thưởng tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020; Chi bộ 1 được khen thưởng tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo chuyên đề.

Hoàng Văn Thắng- Phòng TCCB

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:17,802,208
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:54.208.73.179

    Thư viện ảnh