.

Thứ năm, 01/10/2020 -11:53 AM

VKSND huyện Yên Dũng ký Quy chế phối hợp trong công tác phát hiện, cung cấp, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, sáng ngày 11/09/2020, Viện KSND huyện Yên Dũng đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện.

Dự Lễ ký có các đồng chí là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là các cơ quan phối hợp theo Quy chế và đồng chí Phó Chánh văn phòng Huyện ủy, theo dõi lĩnh vực công tác nội chính của Huyện ủy.

Toàn cảnh tại buổi Lễ ký Quy chế phối hợp

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và theo tinh thần chỉ đạo của Liên ngành cấp tỉnh; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, VKSND huyện Yên Dũng đã xác định 12 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia Quy chế, gồm: Viện Kiểm sát, Công an, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường Số 1, Chi cục Thuế khu vực Bắc Giang - Yên Dũng và Bảo hiểm xã hội huyện. Với vai trò là cơ quan chủ trì phối hợp, VKSND huyện đã xây dựng dự thảo Quy chế gồm các nội dung như nguyên tắc phối hợp, phương thức phối hợp, nội dung phối hợp, công tác báo cáo, thống kê…, xin ý kiến các cơ quan phối hợp để góp ý, hoàn thiện Quy chế trước khi tổ chức Lễ ký.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để giúp các đơn vị phối hợp nhịp nhàng, thuận lợi trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố khi đưa vào áp dụng thực tiễn.Trước sự chứng kiến của các đồng chí tại buổi lễ, lãnh đạo các đơn vị đã ký Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Thay mặt cơ quan chủ trì phối hợp, đồng chí Trịnh Anh Tuấn cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan đã hoàn thành việc xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp và nhấn mạnh việc ban hành Quy chế sẽ góp phần giải quyết tốt tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, nhất là các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về kinh tế, chức vụ, tham nhũng, đảm bảo mọi hành vi phạm tội phải được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững anh ninh, trật tự trên địa bàn.

Nguyễn Hoàng Hiển- VKSND huyện Yên Dũng

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:16,916,102
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.207.106.142

    Thư viện ảnh