.

Thứ sáu, 04/12/2020 -08:14 AM

VKSND thành phố Bắc Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhẳm nâng cao chất lượng đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra

 | 

Thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh, Chỉ thị số 18 ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kế hoạch công tác của đơn vị; vừa qua, Viện KSND thành phố Bắc Giang tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về việc đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh tin báo và đề ra yêu cầu điều tra vụ án hình sự quý II/2020. Đồng chí Nguyễn Trường Thọ- Viện trưởng VKSND thành phố dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh tại Hội nghị rút kinh nghiệm về việc đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh tin báo và đề ra yêu cầu điều tra vụ án hình sự quý II/2020 của Viện KSND thành phố Bắc Giang

Tại hội nghị, trên cơ sở nghiên cứu hơn 60 Yêu cầu kiểm tra, xác minh tin báo và 89 Yêu cầu điều tra đã ban hành trong Quý II/2020, đồng chí Nguyễn Trường Thọ thay mặt lãnh đạo đơn vị nhận xét, đánh giá chung về hình thức và chất lượng việc đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra nói trên;chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong các bản yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra của từng Kiểm sát viên, rút biểu dương những bản yêu cầu có chất lượng tốt, đạt yêu cầu,nội dung yêu cầu có giá trị định hướng hoạt động kiểm tra, xác minh tin báo và hoạt động điều tra, đồng thời cũng rút kinh nghiệm đối với những yêu cầu có nội dung còn hạn chế, chưa bảo đảm nhằm nâng cao chất lượng việc đề ra bản yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra.Các bản yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra có chất lượng tốt hoặc còn hạn chế đều được “số hóa” và trình chiếu ngay tại hội nghị để cán bộ, Kiểm sát viên cùng xem và nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Tiếp thu những ý kiến mà đồng chí Viện trưởng nhận xét, rút kinh nghiệm, các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác nghiệp vụ trong đơn vị cũng có những chia sẻ, đóng góp ý kiến để phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại mà các bản yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra chưa thể hiện được.

Các đồng chí tham dự hội nghị đều nhất trí cho rằng: việc đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra thể hiện rõ năng lực của Kiểm sát viên, do vậy, cần nghiêm túc thực hiện, đảm bảo uy tín, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, các đồng chí Kiểm sát viên cũng chỉ ra những khó khăn và nguyên nhân dẫn đến bản yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra chưa có chất lượng, cụ thể, do ở giai đoạn tin báo, các tài liệu ban đầu Cơ quan điều tra thu thập được vẫn còn hạn chế, chuyển sang Viện kiểm sát cũng không đầy đủ, do vậy Kiểm sát viên chưa thể nắm được cụ thể diễn biến nội dung vụ việc để đề ra yêu cầu xác minh cho xác thực. Ngoài ra, những thiếu sót của yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra đã ban hành có một phần trách nhiệm của lãnh đạo Viện chưa xem xét cẩn thận khi duyệt đề xuất của Kiểm sát viên.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Thọ kết luận: Việc đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra là hoạt động bắt buộc trong thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Kiểm sát viên. Để việc đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra có chất lượng thì bắt buộcKiểm sát viên phải chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra để tiếp cận đầy đủ tài liệu, hồ sơ và nghiên cứu kỹ những tài liệu đó ngay từ đầu; căn cứ vào các yếu tố cấu thành tội phạm, các nội dung cần phải chứng minh đối với từng loại tội phạm, từng vụ việc cụ thể để đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra cho chính xác, tránh máy móc, trùng lặp. Qua việc tổ chức hội nghị đã góp phần rất lớn trong việc thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2020 của Viện KSND thành phố, cũng là dịp để từng Kiểm sát viên, cán bộ nghiệp vụ tích lũy kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2020./.

Nguyễn Minh Hà- VKSND thành phố Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:17,354,978
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.45.252

    Thư viện ảnh