.

Thứ hai, 17/02/2020 -19:23 PM

958 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

 | 

Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, nhân dịp Quốc Khánh 02/9/2019, Hội đồng xét giảm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp đã mở phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân cải tạo tiến bộ của hai Trại (Trại giam Ngọc Lý thuộc Cục C10- Bộ Công an và Trại tạm giam- Công an tỉnh Bắc Giang).

Vừa qua, Hội đồng xét giảm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 958 phạm nhân (935 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Ngọc Lý và 23 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam), có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm sát chặt chẽ đối với 100% hồ sơ đề nghị xét giảm đợt 02/9 cho phạm nhân của cả hai Trại. Quá trình kiểm sát cho thấy, những phạm nhân được xét giảm án đợt này đều là những người có quá trình nỗ lực phấn đấu trong quá trình học tập, lao động, cải tạo. Ngoài ra các phạm nhân đều có đủ 3 điều kiện: Thời gian đã chấp hành hình phạt ít nhất một phần ba thời hạn đối với hình phạt tù có thời hạn, 12 năm đối với tù chung thân; quá trình cải tạo được xếp loại khá trở lên; đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung bằng tiền và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề nghị Hội đồng xét giảm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 958 phạm nhân của hai Trại có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Thay mặt Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, ông Thân Văn Quang- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 958 phạm nhân của Trại giam Ngọc Lý và Trại tạm giam Công an tỉnh; trong số đó có 6 phạm nhân được giảm từ chung thân xuống 30 năm, 190 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại và 762 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù từ 1 đến 27 tháng.

Xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân nhân dịp Quốc Khánh thể hiện rõ tính nghiêm minh, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, qua đó còn tạo động lực cho các phạm nhân tiếp tục phấn đấu, cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án. Ngay sau khi Hội đồng xét giảm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang công bố quyết định, 190 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại của hai Trại đã được làm thủ tục, hỗ trợ tiền tàu xe, tạo điều kiện để họ sớm trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập với cộng đồng./.

Một số hình ảnh tại buổi công báo Quyết định xét giảm cho phạm nhân của Trại tạm giam- Công an tỉnh Bắc Giang:

Lương Kim Thanh- Phòng 8

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:14,022,671
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.94.202.172

    Thư viện ảnh