.

Thứ hai, 17/02/2020 -19:39 PM

Viện KSND tỉnh Bắc Giang trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự và Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, vừa qua Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Hộ- Trưởng phòng 8 làm Trưởng đoàn.

Tại các đơn vị được kiểm sát, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự. Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan; kiểm sát tại buồng giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi bán hàng căng tin, trạm xá, nơi lao động của phạm nhân và những nơi khác có liên quan; làm việc với một số (tổ; đội) nghiệp vụ; gặp hỏi một số phạm nhân về việc giam giữ. Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát thấy, về cơ bản Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn về công tác thi hành án hình sự và tực tiếp thực hiện nhiệm vụ về thi hành án hình sự; Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân và thực hiện chế độ đối với phạm nhân.

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Tuy nhiên, qua trực tiếp kiểm sát Viện KSND tỉnh Bắc Giang phát hiện một số vi phạm, thiếu sót của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, cụ thể:

Đối với Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh: Chưa có văn bản hướng dẫn Cơ quan THAHS Công an huyện, thành phố chỉ đạo, rà soát người bị kết án treo, cải tạo không giam giữ đủ điều kiện xét rút ngắn thời gian thử thách; miễn, giảm chấp hành hình cải tạo không giam giữ đợt 02/9/2018. Chưa nắm chắc các trường hợp đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang đã có quyết định thi hành án nên chậm hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an đưa đi chấp hành án.

Đối với Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang: Việc tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân, về trình tự, thủ tục cho thăm gặp chưa thực hiện nghiêm quy địnhtại khoản 1 Điều 46 Luật thi hành án hình sự; khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 7 Thông tư số 07/2018/TT-BCA ngày 12/02/2018 của Bộ Công an.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành kết luận, kiến nghị trong đó đánh giá rõ những ưu điểm và chỉ ra nhưng vi phạm, tồn tại của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang; kiến nghị của Viện kiểm sát được tiếp thu, thực hiện nghiêm túc./.

Nguyễn Văn Dũng- Phòng 8

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:14,022,793
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.94.202.172

    Thư viện ảnh