.

Thứ bảy, 24/08/2019 -20:18 PM

VKSND huyện Yên Thế kiểm sát trực tiếp tập trung theo đợt trong công tác thi hành án hình sự tại các xã trên địa bàn

 | 

Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-VKS-P8 ngày 25/01/2019 và Công văn số 388/VKS-P8 ngày 28/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang về trực tiếp kiểm sát tập trung theo đợt trong công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã; Ngày 06/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Thị trấn Cầu Gồ, xã Tân Hiệp và xã Phồn Xương. Quá trình kiểm sát trực tiếp có sự tham gia của đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và đại diện cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Yên Thế.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, thị trấn; Kết quả trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến việc thi hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và quản lý hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện của các đơn vị cho thấy: UBND các xã đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 63 Luật thi hành án hình sự. Công tác tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đã có những bước chuyển biến tích cực. Về cơ bản, các vi phạm của kỳ kiểm sát trước đã được các đơn vị khắc phục. Đặc biệt, việc quản lý số bị án được tha tù trước thời hạn có điều kiện được UBND xã quản lý chặt chẽ, việc lập hồ sơ đầy đủ, có lập biên bản giải thích cho bị án về cam kết thực hiện nghĩa vụ thi hành án...

Tuy nhiên, qua kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại, thiếu sót như: Công tác lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách chưa được quan tâm kịp thời nên trong thời điểm kiểm sát không lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho bị án nào, mặc dù họ có đủ điều kiện. Quyết định phân công người giám sát, giáo dục không đóng dấu, bản nhận xét của người được giao giám sát chưa ký. Viện kiểm sát đã ban hành kết luận và yêu cầu các đơn vị khắc phục những thiếu sót nêu trên.

Nguyễn Văn Hải- VKSND huyện Yên Thế

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:11,853,175
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.205.176.100

    Thư viện ảnh