.

Thứ ba, 20/08/2019 -02:27 AM

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang trực tiếp kiểm sát việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Cơ quan thi hành án hình sự huyện Yên Thế

 | 

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bắc Giang về việc trực tiếp kiểm sát việc thi hành quyết định tha tù có điều kiện, ngày 27/11/2018 Phòng 8 Viện KSND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện KSND huyện Yên Thế tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Cơ quan thi hành án hình sự huyện Yên Thế và Ủy ban nhân dân cấp xã có người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Đoàn kiểm sát do đồng chí Đặng Văn Thụ- Trưởng phòng 8 Viện KSND tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn; sau khi nghe Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự huyện Yên Thế báo cáo việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, thời điểm từ ngày 01/8/2018 đến ngày 10/11/2018. Đoàn đã nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác thi hành quyết định tha tù trước thời hạn của CQTHAHS Công an huyện Yên Thế; tiến hành làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về nơi cư trú nhận thấy Cơ quan thi hành án hình sự và Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt các quy định về thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện như: Đã chủ động tham mưu giúp cho UBND huyện, Trưởng Công an huyện Yên Thế trong việc triển khai, quán triệt các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện;tiếp nhận đầy đủ hồ sơ thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và tài liệu có liên quan do CQTHAHS tỉnh Bắc Giang chuyển đến. Công an xã đã báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về việc tiếp nhận hồ sơ và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết định phân công người quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; định kỳ hàng tháng, trong thời hạn 03 ngày đầu của tháng người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đều tự nhận xét việc chấp hành án và nộp cho người quản lý, giám sát, giáo dục...

Tuy nhiên, qua trực tiếp kiểm sát phát hiện một số vi phạm của Công an xã như: Công an một số xã cònchưa lập sổ theo dõi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc hướng dẫn người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện việc tự nhận xét việc chấp hành nội quy còn chưa đúng quy định.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kết luận trong đó đánh giá rõ những ưu điểm và chỉ ra nhưng vi phạm, tồn tại cần khắc phục, được cơ quan thi hành án hình sự và Công an xã chấp nhận, thực hiện nghiêm túc./.

Vũ Văn Thành- Phòng 8

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:11,808,241
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:100.24.209.47

    Thư viện ảnh