.

Thứ ba, 23/04/2019 -16:59 PM

Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

 | 

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-BTTUBTWMTTQVN-VKSNDTC ngày 08/9/2017 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Trong các ngày 24, 25 và 26/9/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật tại Trại giam Ngọc Lý - Bộ Công an, Trại tạm giam và Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Giang.

          

VKSND tỉnh Bắc Giang phối hợp UBMTTQ tỉnh tiến hành kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật tại trại giam Ngọc Lý - Bộ Công an, Trại tạm giam và cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Giang.

Đoàn kiểm tra, giám sát do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang làm Trưởng đoàn, đồng chí Diêm Hồng Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnhlàm Phó trưởng đoàn, cùng lãnh đạo, Kiểm sát viên, chuyên viên phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự VKSND tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo, chuyên viên ban Dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh làm thành viên.     

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra, giám sát báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Đoàn kiểm tra, giám sát đã tiến hành kiểm tra một số hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, giam sát; trực tiếp kiểm tra nơi ăn, ở, các khu quản lý giam giữ, bệnh xá và gặp hỏi một số đối tượng đang bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân tại Trại tạm giamCông an tỉnh Bắc Giangvà Trại giam Ngọc Lý.

Đoàn kiểm tra, giám sát nhận thấy các đơn vị được kiểm tra, giám sát đã thực hiện cơ bản tốt việc quản lý và thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân. Cụ thể: Thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao, trả tự do cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định; ngay khi tiếp nhận Trại đã tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể, phổ biến hướng dẫn, giải thích quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam và Nội quy cơ sở giam giữ; người bị tạm giữ, tạm giam khi đưa vào trại được phân loại, bố trí theo khu theo đúng quy định... Trại giam đã căn cứ vào nhân thân, tính chất tội phạm để phân loại phạm nhân theo đúng quy định; việc phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin thời sự được Trại giam thực hiện thường xuyên qua hệ thống loa phát thanh của trại; việc xếp loại thi đua chấp hành hình phạt tù, việc lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện được trại thực hiện theo đúng quy định; chế độ ăn, ở, cấp phát tư trang, chăm sóc y tế... của phạm nhân đều được trại thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện một số tồn tại, thiếu sót cần khắc phụcnhư:Đối với trại giam Ngọc Lý, một số phạm nhân là người chưa thành niên chưa học xong trung học cơ sở nhưng trại chưa tổ chức dậy văn hóa cho họ; mức đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho một số phạm nhân còn chưa phù hợp. Trại tạm giamCông an tỉnh Bắc Giangcòn chưa thực hiện tốt công tác tuần tra, canh gác nên để một phạm nhân trốn khởi nơi giam giữ; chưa niêm yết công khai bảng giá các mặt hàng bán tại căng tin tại buồng giam, khu lao động cho các đối tượng được biết...          

Kết thúc cuộc kiểm tra, giám sát liên ngành Viện kiểm sát nhân dân và Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã ban hành kết luận, kiến nghị trong đó đánh giá rõ những ưu điểm và chỉ ra nhưng tồn tại, thiếu sót cần khắc phục của Trại giam Ngọc Lý - Bộ công an, Trại tạm giam và Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Bắc Giang; kiến nghị được các đơn vị tiếp thu, thực hiện nghiêm túc.

Vũ Văn Thành- Phòng 8

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:10,810,661
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:184.73.14.222

    Thư viện ảnh