.

Thứ ba, 23/04/2019 -16:55 PM

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang trực tiếp kiểm sát tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam.

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, vừa qua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thực hiện chế độ quản lý giam, giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang.          

Sau khi nghe đồng chí Vũ Hữu Lập - Giám thị Trại tạm giam báo cáo kết quả thực hiện chế độ quản lý giam, giữ thời điểm (từ ngày 01/5/2018 đến 31/7/2018). Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, kiểm tra buồng tạm giữ, tạm giam, nơi ăn, ở, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam, làm việc với một số cán bộ, chiến sỹ. Viện kiểm sát nhận thấy Trại tạm giam đã thực hiện cơ bản tốt các quy định về chế độ quản lý người tạm giữ, tạm giam. Cụ thể: Trại tạm giam đã thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao, trả tự do cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; ngay khi tiếp nhận Trại đã tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể, phổ biến hướng dẫn, giải thích quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam và nội quy cơ sở giam giữ; người bị tạm giữ, tạm giam khi đưa vào trại được phân loại, bố trí theo khu theo đúng quy định; thực hiện việc trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối án toàn; việc quản lý đồ vật, tư trang, tiền, tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam và việc giải quyết các trường hợp người bị tạm giam chết được thực hiện theo đúng quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.   

      

VKSND tỉnh Bắc Giang trực tiếp kiểm sát việc thực hiện chế độ giam, giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên, qua trực tiếp kiểm sát phát hiện một số vi phạm của Trại tạm giam như: Cán bộ quản giáo còn có sơ hở trong quản lý giam giữ nên để người tạm giữ, tạm giam mang vật cấm vào buồng giam; chậm báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh làm thủ tục chuyển một số trường hợp người bị kết án phạt tù đang tạm giam chờ thi hành án đi chấp hành án; còn có nội dung trong kiến nghị kỳ kiểm sát trước chưa được Trại tạm giam thực hiện triệt để.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành kết luận, kiến nghị trong đó đánh giá rõ những ưu điểm và chỉ ra nhưng vi phạm, tồn tại cần khắc phục của Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang; kiến nghị của Viện kiểm sát được Trại tạm giam tiếp thu nghiêm túc./.

Vũ Văn Thành

Phòng 8 VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:10,810,592
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:184.73.14.222

    Thư viện ảnh