.

Thứ năm, 01/10/2020 -10:42 AM

Cụm thi đua số 4 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua- khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020

 | 

Ngày 30/6/2020, Cụm thi đua số 4 VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 kết nối giữa điểm cầu Viện KSND tỉnh Bắc Giang với 06 điểm cầu VKSND các tỉnh (VKSND tỉnh Phú Thọ; Thái Nguyên; Yên Bái; Bắc Kạn; Tuyên Quang và Hòa Bình).

Tham dự tại các điểm cầu có các đồng chí Lãnh đạo VKSND các tỉnh; đồng chí Chánh Văn phòng và các đồng chí cán bộ thực hiện công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị. Tại điểm cầu VKSND tỉnh Bắc Giang (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 4) có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Phó Viện trưởng dự và tham dự hội nghị.

Toàn cảnh tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua số 4 ngành Kiểm sát nhân dân

Hội nghị đã nghe đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 4 trình bày báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Cụm thi đua số 4 ngành Kiểm sát nhân dân.Theo đó, Các đơn vị trong cụm thi đua đã triển khai xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, đề ra các chỉ tiêu, nội dung thi đua; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phát động thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo chỉ đạo của VKSND tối cao, các phong trào thi đua do địa phương phát động, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Ngành với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; hoàn thiện, ban hành các Quy chế như: Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng và Quy chế hoạt động của Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến; Quy chế về tổ chức, hoạt động của cụm, khối thi đua; kiện toàn cụm, khối thi đua và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng theo dõi phụ trách cụm, khối thi đua. Một số đơn vị đã phát động các phong trào thi đua ngắn hạn, như: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất công tác đào tạo tại chỗ đối với cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Bắc Giang”; phong trào thi đua theo chuyên đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”; phong trào thi đua “Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Phú Thọ đoàn kết, chủ động thi đua giỏi, về đích sớm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân,...

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị

Công tác thi đua, khen thưởng đã được các đơn vị chú trọng, tăng cường khen thưởng đột xuất, khen thưởng đối với những cán bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ, coi đây là động lực phấn đấu và là căn cứ quan trọng đánh giá cán bộ, Kiểm sát viên trong từng đơn vị.

Các phong trào thi đua của Cụm thi đua số 4 đã được các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, kịp thời, đồng bộ với nhiều biện pháp có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Ngành, qua đó đã thu hút được đông đảo tập thể, cá nhân tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác của từng đơn vị. Phong trào thi đua được cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị bằng các biện pháp thiết thực cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch công tác đã đề ra. Qua phong trào thi đua, nhiều chỉ tiêu trong các khâu công tác đã có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao.

Tại hội nghị đã có 07 ý kiến phát biểu tham luận, các ý kiến đồng tình với nhận định, đánh giá trong báo cáo sơ kết của Cụm thi đua số 4; cùng với đó là trao đổi kinh nghiệm những cách làm hay, đạt hiệu quả cao để các đơn vị khác trong Cụm thi đua số 4 cùng nghiên cứu học tập.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 ngành Kiểm sát nhân dân đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, tiếp tục phát hiện, giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời tuyên truyền về những tấm gương "người tốt, việc tốt"; các đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản l‎ý, chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo, có biện pháp, giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong năm 2020./.

Hoàng Mạnh Thắng- VPTH

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:16,915,445
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.207.106.142

    Thư viện ảnh