nhiệt liệt chào mừng 90 năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ( 3/2/1930 - 3/2/2020) !

Thứ tư, 29/01/2020 -17:53 PM

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm tra kiến thức, kỹ năng quản lý, chỉ đạo điều hành năm 2019

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác số 02/KH-VKS ngày 15/01/2019 của VKSND tỉnh Bắc Giang về công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2019 và Nghị quyết số 17-NQ/BCSĐ ngày 15/3/2019 của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Bắc Giang về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột phá năm 2019; Sau khi ban hành Kế hoạch kiểm tra kiến thức, kỹ năng quản lý, chỉ đạo điều hành năm 2019, thành lập Hội đồng kiểm tra; Ngày 24/8/2018, Hội đồng kiểm tra kiến thức, kỹ năng quản lý, chỉ đạo điều hành năm 2019 đã tổ chức kiểm tra đối với các đồng chí là Viện trưởng VKSND cấp huyện và Trưởng phòng cấp tỉnh.

Ảnh: Đ/c Vũ Mạnh Thắng- Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang phát biểu khai mạc

Mục đích nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của đội ngũ lãnh đạo VKSND cấp huyện và lãnh đạo cấp phòng VKSND tỉnh trong việc tự nghiên cứu, học tập các kỹ năng quản lýchỉ đạo, điều hành của bản thân; qua đó giúp cho lãnh đạo cấp huyện và cấp phòng có kiến thức pháp luật toàn diện, nâng cao kỹ năng lãnh đạo để thực hiện công việc được giao và lãnh đạo, quản lý đơn vị ngày càng hiệu quả; Tạo động lực cho đội ngũ lãnh đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Kết quả kiểm tra là một trong những căn cứ để nhận xét đánh giá, phân loại người đứng đầu.

Để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, VKSND tỉnh Bắc Giang đã đổi mới về một số nội dung liên quan đến việc kiểm tra như: Về thành phần Hội đồng kiểm tra gồm có 04 đồng chí lãnh đạo Viện tỉnh (đồng chí Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng) và 03 đồng chí Trưởng phòng tham mưu giúp việc. Đã thành lập các ban gồm Ban giám sát - coi thi, Ban chấm bài kiểm tra, Ban đáp án và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Hội đồng kiểm tra. Hình thức kiểm tra là kiểm tra tập trung và viết tự luận với thời gian làm bài 180 phút.

Toàn cảnh tại buổi kiểm tra

Nội dung kiểm tra: Yêu cầu các đồng chí thủ trưởng các đơn vị đánh giá thực trạng các mặt công tác của các đơn vị  trong thời điểm hiện nay, làm rõ nguyên nhân (nhất là nguyên nhân chủ quan) của tồn tại, hạn chế đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý đơn vị; xác định giải pháp cơ bản, quyết định nhất để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp, biện pháp cần thiết và quan trọng đối với lãnh đạo VKSND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang và nâng cao vị trí, vai trò của Ngành ở địa phương.

Quá trình kiểm tra đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo sự công bằng, khách quan. các đồng chí được kiểm tra đều nghiêm túc, tập trung làm bài. Đây là dịp để các   đồng chí tham dự kiểm tra nhìn nhận lại kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của bản thân cũng như thực trạng đơn vị do mình phụ trách, từ đó đề ra giải pháp và hành động phù hợp để chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành kiểm sát trong tình hình mới và chiến lược cải cách tư pháp hiện nay./.

Nguyễn Việt Anh- Thanh tra VKSND tỉnh Bắc Giang

 

  

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:13,826,429
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.168.111.191

    Thư viện ảnh