.

Thứ năm, 20/02/2020 -17:52 PM

Viện KSND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm về vi phạm của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 2 cấp và rút kinh nghiệm về trả hồ sơ để điều tra bổ sung năm 2018

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của ngành Kiểm sát Bắc Giang, ngày 19/3/2019 Viện KNSD tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm về vi phạm của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 02 cấp và rút kinh nghiệm về trả hồ sơ điều tra bổ sung năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Chánh Văn phòng; Lãnh đạo, Kiểm sát viên các Phòng 1, 2, 3, 7 và Thanh tra Viện KSND tỉnh; tại điểm cầu 10 Viện KSND cấp huyện có các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

Ảnh: Hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng nhấn mạnh: Năm 2018 và quý 1 năm 2019, Viện kiểm sát 2 cấp ở tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự. Bên cạnh đó vẫn còn xảy ra một số vi phạm, thiếu sót, trả hồ sơ điều tra bổ sung có trách nhiệm của Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện KSND tỉnh Bắc Giang xây dựng chuyên đề và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, qua đó nâng cao kỹ năng cho cán bộ, Kiểm sát viên trong việc phát hiện, xử lý các vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cường- Trưởng phòng 2 trình bày Chuyên đề: "Rút kinh nghiệm về vi phạm của Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát 2 cấp ở tỉnh Bắc Giang trong hoạt động tố tụng hình sự" tại Hội nghị trực tuyến

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Cường - Trưởng phòng 2 trình bày Chuyên đề rút kinh nghiệm về vi phạm của Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát 2 cấp ở tỉnh Bắc Giang trong hoạt động tố tụng hình sự. Chuyên đề đã tổng hợp các dạng vi phạm của Cơ quan điều tra trong từng giai đoạn tố tụng, từ khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đến khi kết thúc điều tra vụ án; phân tích từng dạng vi phạm và dẫn chứng, phân tích một số vụ án điển hình để rút kinh nghiệm. Chuyên đề cũng đã tổng hợp một số vi phạm, thiếu sót của Viện kiểm sát trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử; đặc biệt là các vi phạm, thiếu sót dẫn đến trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy án để điều tra, xét xử lại. Phân tích sâu về nguyên nhân của những vi phạm và đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục các vi phạm, thiếu sót. Chuyên đề còn tổng hợp, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của Viện kiểm sát cấp huyện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử để thống nhất áp dụng, vận dụng vào thực tiễn.

Đồng chí Giáp Văn Thơ - Trưởng phòng 1 trình bày Chuyên đề: "Rút kinh nghiệm về việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng năm 2018 và quý 1 năm 2019" tại Hội nghị trực tuyến

Hội nghị đã nghe đồng chí Giáp Văn Thơ - Trưởng phòng 1 trình bày Chuyên đề rút kinh nghiệm về việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng năm 2018 và quý 1 năm 2019. Chuyên đề đã tổng hợp, đánh giá thực trạng Viện kiểm sát, Tòa án 2 cấp trả hồ sơ điều tra bổ sung, số vụ án trả hồ sơ được chấp nhận và không được chấp nhận, tỷ lệ trả hồ sơ theo từng nhóm tội, tỷ lệ trả hồ sơ của từng đơn vị. Tổng hợp, xác định tỷ lệ, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm sâu về các lý do trả hồ sơ điều tra bổ sung theo nhóm các nội dung trả hồ sơ; mỗi nhóm nội dung trả hồ sơ chuyên đề đã dẫn chứng, phân tích một số vụ án điển hình để rút kinh nghiệm. Phân tích rõ những ưu điểm, tồn tại hạn chế và các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến trả hồ sơ điều tra bổ sung; tổng hợp các kinh nghiệm và đề ra các biện pháp, giải pháp để hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Tại hội nghị đã có 14 ý kiến phát biểu tham luận về kinh nghiệm, kỹ năng phát hiện, quan hệ phối hợp để xử lý, khắc phục vi phạm của Cơ quan điều tra; kinh nghiệm, kỹ năng kiểm sát biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ vật chứng; kinh nghiệm trong việc phát hiện, kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa phương; lý do, nguyên nhân trách nhiệm của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong việc trả hồ sơ điều tra bổ sung; các biện pháp, giải pháp đã và đang thực hiện để hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng- Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng- Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang đánh giá cao chất lượng 02 dự thảo chuyên đề do Phòng 1 và Phòng 2 chuẩn bị phục vụ hội nghị đồng thời đánh giá cao các ý kiến phát biểu tham luận đã làm rõ và bổ sung cho các nội dung nêu trong 02 chuyên đề. Sau hội nghị, Viện KSND tỉnh Bắc Giang ban hành 2 chuyên đề để các cán bộ, Kiểm sát viên nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng./.

Vũ Anh Tuấn- Phòng 1 VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:14,052,653
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.170.75.58

    Thư viện ảnh